Skolióza

Jedná sa o ochorenie chrbtice, pri ktorom nie je správne postavenie stavcov navzájom voči sebe a chrbtica tak má nesprávne osové postavenie s vybočením do strán (nesprávne postavenie je však aj v predozadnom smere). Odlišovať musíme chybné držanie tela, ktoré sa vyznačuje zvýšeným alebo zníženým zakrivením tých častí chrbtice, ktoré sú za normálnych okolností už zakrivené (hlavne v predozadnom smere).

Mamičky navštevujú so svojimi deťmi obvodných lekárov pri pravidelných výročných kontrolách a pri podozrení na nesprávne držanie tela či skoliózu sú odosielaní na ortopedickú ambulanciu za účelom presnejšej diagnostiky.

Skoliózu ako ochorenie rozdeľujeme podľa viacerých kritérii: veku kedy vzniká, miesta postihnutia (hrudná, bedrová), stupňa postihnutia (v závislosti na uhloch vychýlenia chrbtice), typu krivky, tendencie k zhoršovaniu atď. Postihuje viac ženské pohlavie, možno badať i dedičnú predispozíciu. Príčina sa vo väčšine prípadov neodhalí, zo známych prípadov sú príčinou poúrazové stavy, neuromuskulárne ochorenia (napr. detská mozgová obrna), vrodené genetické ochorenia pohybového aparátu, zápalové ochorenia a iné.

Diagnostika patrí do rúk odborníka – ortopéda. Neoddeliteľnou súčasťou sú klasické rentgenové snímky a fyzikálne vyšetrenie (rozsah pohyblivosti, stav svalov v okolí chrbtice). Súčasťou diagnostiky závažnejších stavov býva aj neurologické, kardiologické a pľúcne vyšetrenie.

V liečbe sa uplatňujú režimové opatrenia: nie monotónna záťaž chrbtice, cvičenia, posilňovanie svalstva okolo chrbtice. Ďalej sú to rehabilitačné procedúry, kúpeľné pobyty. Z ortopedickej protetiky sa využívajú známe korzety rôznych konštrukcii. V neposlednom rade prichádza u závažných stavov do úvahy aj operačná liečba, ktorá sa na Slovensku vykonáva v špecializovaných centrách (u nás najbližšie Bratislava a Žilina).

Nesprávne držanie tela – najčastejšie guľatý a plochý chrbát, sú odlišné ochorenia a vyznačujú sa zvýšeným zakrivením chrbtice v už existujúcich zakriveniach (krčná a bedrová lordóza a hrudná kyfóza). Liečba je hlavne režimová – dbať o správne držanie tela, primerane chrbticu zaťažovať a striedať aktívny a pasívny štýl života.

 

MUDr. Daniel Vidovič, MPH, lekár

Share This Article