Školské majstrovstvá okresu žiakov v zrýchlenom šachu

V piatok 25. októbra 2013 sa konali Školské majstrovstvá okresu Skalica žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu v priestoroch Hotela Patriot v Skalici. Partnerom podujatia bolo OZ ProZáhorí a Hotel Patriot ako partner poskytol vhodné priestory pre celý priebeh podujatia  a podporu súťažiacim.  Usporiadateľom týchto majstrovstiev bolo Centrum voľného času v Skalici. Hralo sa Švajčiarskym systémom na 7 kôl s hracím tempom 2×15 min. na partiu, bez zapisovania ťahov. Žiaci boli rozdelení do 2 kategórií – samostatné turnaje pre žiakov a žiačky, žiaci a žiačky škôl okresu narodení 1. 9. 1998 a mladší. Súboje medzi sebou nakoniec rozohrali len žiaci zo Skalických škôl – Súkromná základná škola Gorkého 4 /12 hráčov/, ZŠ Vajanského /1 hráč/, ZŠ Strážnická /5 hráčov/  a Gymnázium /2 hráčov/. Na Školské majstrovstvá Trnavského kraja postúpili  prví traja z každej kategórie – (3 chlapci a 3 dievčatá). Najúspešnejším hráčom v jednotlivých kategóriách boli odovzdané víťazné poháre.

 

Majstrovstvá okresu žiakov Skalica 2013/2014 dievčatá
Konečné poradie

  1. Juríčková Barbora  SVK SZŠ Gorkého 4
  2.  Sedláčková Lívia SVK SZŠ Gorkého 4
  3. Romanová Ema  SVK SZŠ Gorkého 4
  4. Horváthová Denisa  SVK ZŠ Strážnická
  5. Budinská Dorota SVK SZŠ Gorkého 4
  6. Príkazská Linda  SVK SZŠ Gorkého 4
  7. Hertlová Katarína SVK SZŠ Gorkého 4
  8. Ozánová Adriana SVK ZŠ Strážnická
  9. Jurovatá Sára SVK ZŠ Strážnická

Majstrovstvá okresu žiakov Skalica 2013/2014 chlapci
Konečné poradie

1.     Špaček Ján  SVK SZŠ Gorkého 4
2.    Krakovský Jakub  SVK Gymnázium Skalica
3.    Medlen Richard   SVK SZŠ Gorkého 4
4.    Antálek Rudolf  SVK SZŠ Gorkého 4
5.    Budinský Juraj  SVK SZŠ Gorkého 4
6.    Lavu Marek  SVK SZŠ Gorkého 4
7.    Gondár František  SVK ZŠ Strážnická
8.    Pařízek Ondrej  SVK SZŠ Gorkého 4
9.    Šurín Matúš  SVK SZŠ Gorkého 4
10.   Krakovský Matej  SVK Gymnázium Skalica
11.   Dujsík Radko  SVK SZŠ Gorkého 4
12.    Balážik Pavol  SVK SZŠ Gorkého 4
13.    Horák Viliam  SVK ZŠ Vajanského 1
14.   Kováč Patrik  SVK ZŠ Strážnická
15.   Schneider Richard SVK SZŠ Gorkého 4

 

 

Veronika Dujsíková

Share This Article