Spolupráca s Volkswagenom prinesie vyššiu kvalitu v odbornom vzdelávaní škôl BSK

Budúcnosť fungovania Strednej odbornej školy automobilovej (SOŠA) v Devínskej Novej Vsi bola predmetom dnešného rokovania medzi tímom BSK, ktorý viedol jeho predseda Pavol Frešo a spoločnosťou Volkswagen Slovakia a.s. pod vedením člena predstavenstva Erica Reutinga. Po vyše siedmych hodinách partneri našli zhodu na základnom modeli existencie školy, ktorá bude vychovávať žiakov tak, aby si po jej skončení našli uplatnenie v odbore.

Chceme mať nemeckú úroveň odborného školstva na Slovensku. Chceme, aby tento projekt v čo najširšej miere ovplyvnil a pozdvihol úroveň nášho odborného školstva na župe. Chceme mať veľmi úzku spoluprácu s Volkswagenom,“ vyjadril sa predseda BSK Pavol Frešo po rokovaní, ktoré sa v priestoroch školy začalo už o šiestej hodine ráno.

 

Na základe niekoľkohodinovej diskusie partneri z BSK a automobilky Volkswagen Slovakia a.s. dospeli k základnej dohode, ktorá podporila vznik troch pracovných skupín zložených zo zástupcov oboch strán. Prvá pracovná skupina sa bude zaoberať personálnymi otázkami budúcnosti žiakov a učiteľov. Druhá dostane za úlohu prejsť všetky župné školy technického zamerania, zistiť čo z ich teoretickej výučby je možné využiť v tomto projekte a zároveň preskúma možnosť zavedenia nemeckých štandardov výučby na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. V tretej pracovnej skupine sa stretnú odborníci na eurofondy a právne otázky. Výsledkom práce týchto skupín bude finálny model budúcej existencie a fungovania SOŠA. „Našim záujmom je, aby sme mali takúto akadémiu duálneho vzdelávania a tieto tri tímy prinesú podklady a varianty ako ju spraviť, aby sme sa v tomto zhodli,“ dodal Frešo.

Podľa podpredsedníčky Bratislavského samosprávneho kraja Alžbety Ožvaldovej, do ktorej kompetencií spadá župné školstvo, je záver dnešného rokovania pre výchovno-vzdelávací proces v rámci celej župy veľmi pozitívny. „Dúfam, že budeme mať také reprezentatívne stredné školstvo, ktoré bude rozprávať o tom, že študentov nielen prijímame, ale aj zamestnáme. A toto je to najdôležitejšie. To je to gro, čo chceme dosiahnuť v rámci bratislavskej župy,“ uviedla Ožvaldová.

Po niekoľkohodinovom rokovaní sme dospeli k predstave, čo sa môže udiať so školou Jána Jonáša a aká bude perspektíva tejto školy. Vieme, aké profesie sa tu v budúcnosti budú vyučovať. Zadefinovali sme si reálne udržateľnú stratégiu fungovania,“ uviedol po rokovaní člen predstavenstva Volkswagen Slovakia a.s. Eric Reuting.

S automobilkou už niekoľko rokov spolupracujú okrem SOŠA Jána Jonáša aj ďalšie dve stredné odborné školy v pôsobnosti BSK – SOŠ informačných technológií na Hlinickej a SOŠ elektrotechnická na Rybničnej.

V septembri 2013 otvorili v bratislavskej automobilke Centrum duálneho vzdelávania, ako svoj pilotný projekt, s dvojročným štúdiom mechatroniky. Dvojročný kurz je určený pre absolventov stredných škôl. V minulom roku pribudli odbory priemyselný mechanik a elektrotechnik automatizačnej výroby. Výhodou duálneho vzdelávania je nielen pomer praxe k teórii, ktorý je 80:20 ale najmä to, že prax prebieha priamo u budúceho zamestnávateľa.

Cieľom Bratislavského kraja je zaviesť duálne vzdelávanie na každej odbornej škole, aby študenti mohli praxovať v reálnych podmienkach a v najlepšom prípade priamo u svojho budúceho zamestnávateľa.

 

Share This Article