Štúdium v zahraničí

V minulom čísle som písal o tom, ako prebiehal začiatok nášho akademického roka 2012/2013 a aké sme mali workshopy, či tímbuildingy s našimi spolužiakmi pred samotným „ostrým“ štartom školy a o tom, ako prebiehala moja úplne prvá hodina na VIA University College, Campus Horsens.

Počas nasledujúcich pár mesiacov som mal možnosť pozorovať diametrálne odlišný systém výučby na vysokej škole, než na čo som bol zvyknutý a hlavne, čo bolo najmarkantnejšou zmenou, bol prístup vyučujúcich.

Učitelia mali na každej prvej hodine prezentácie o sebe, z ktorých sme sa dozvedeli kde všade pracovali, za čo boli zodpovední, spomenuli aj či sú z mesta Horsens alebo nie, aké majú záľuby, či majú rodinu a deti atď.  Od začiatku nás povzbudzovali, aby sme sa neváhali pýtať sa čokoľvek, že neexistuje hlúpa otázka, hlúpy je len ten, kto sa nespýta. Povedali nám, že im môžeme napísať email alebo prísť za nimi do ich kancelárie kedykoľvek, keď budeme niečo potrebovať, alebo si s niečím nechať poradiť. Na maily odpisujú okamžite, pokiaľ nemajú práve hodinu.

Učitelia tu na škole sú ale samostatná  kapitola. Všetci sú to odborníci z praxe s vyše 15 ročnými skúsenosťami z rôznych manažérskych pozícií z rôznych štátov Európy, čiže vedia o čom rozprávajú a do svojich prezentácií napr. o konkrétnych marketingových modeloch zahŕňajú aj príklady z ich praxe a z firiem v ktorých pôsobili. A všetci moji učitelia majú okolo 40-50 rokov a rešpektujú nás ako rovnocenných partnerov. Ku každému sa správajú rovnako. Žiadne vyvyšovanie sa. O svojom vysokoškolskom titule sa zmienili len v ich úvodnej prezentácii  v spojitosti s tým, ktoré školy vyštudovali. Oslovujeme sa menami a majú u nás prirodzený rešpekt.

V škole pôsobíme v „triedach“ o približne 25 študentoch, vždy máme všetko spolu, len hodiny obchodného práva máme spolu s ďalšou triedou. Teóriu preberieme na prvej časti hodiny, následne diskutujeme o konkrétnych prípadoch v ktorých firmy implementujú a využívajú uvedené modely a schémy. Veľa debatujeme a diskutujeme aj v dvojiciach či v tímoch a následne prezentujeme svoje názory. V tímoch pracujeme aj z hodiny na hodinu, keď dostaneme za úlohu prípadové riešenie, na ktoré musíme priniesť vlastné riešenie, názor a jeho odôvodnenie.

Človek takto dostane tú teóriu priamo „pod kožu“, keďže stále pracujeme s konkrétnymi príkladmi z praxe, a keď si aj číta noviny alebo iné médiá a vidí kroky konkrétnych firiem, ktoré menia svoje portfólio, zavádzajú nové produkty alebo expandujú na nové trhy,  tak si automaticky dokáže spojiť konkrétne modely, ktoré sme sa naučili.

Táto uvoľnená, priateľská a neformálna atmosférou na hodinách skutočne dostane človeka do pohody a pri tímovej práci sa naučí nespoliehať sa len sám na seba, ale naučí sa, že je súčasťou tímu a keď ten tím pracuje efektívne, tak dokáže dosiahnuť očakávané výsledky omnoho rýchlejšie, než, keď pracuje sám. A okrem toho sú skúsenosti s prácou z medzinárodných tímov veľmi vítané a nesmierne cenené aj na rôznych pracovných pozíciách.

Zvykol som hovoriť, že by som každému študentovi zo Slovenska doprial stráviť aspoň 1 semester u nás na škole, no profesorom, docentom a iným vyučujúcim by som to doprial o to viac. Možno by konečne zmenili prístup k svojim študentom a prestali by sa vyvyšovať až do nebies.

Share This Article