Štúdium v zahraničí

Na VIA University College, v dánskom mestečku Horsens som začal študovať koncom augusta 2012. Štúdium sme nezačali klasicky, ako som bol zvyknutý na Ekonomickej univerzite v Bratislave, že sme v prvý deň prišli do školy a hľadali sme triedy, nevyznali sme sa v budove, všade sme meškali atď, ale mali sme úvodný týždeň, tzv. RUS Week, kde nás zaradili do tímov (pozostávajúcich z asi 10 ľudí) podľa študijných programov a najprv sme mali prehliadku priestorov školy, knižnice, jedálne a potom od utorka až do piatka nasledovala séria outdoorových aj indoorových tímbildingov zakončených tématickou párty v piatok večer v budove školy, takže keď sme sa nasledujúci pondelok stretli so spolužiakmi, už sme sa poznali a presne sme vedeli kam máme ísť. V pondelok ale ešte nezačalo vyučovanie, no od pondelka až do stredy nasledovala séria workshopov zameraných na „reading and comprehension skills“, teda ako efektívne čítať a porozumieť písanému textu a na efektívnuprácu v tíme, keďže počas semestru v tímoch pracujeme neustále.

Študujem International sales and Marketing management, a teda medzinárodný obchod a marketing. Máme 6 predmetov (Organizácia & Manažment, Marketing & Predaj, Komunikácia, Štatistika, Ekonomika a Obchodné právo) a každý jeden predmet spolu súvisí. Neučia nás 70 roční profesori, ale ľudia z praxe, ktorí majú viac než 15 ročné skúsennosti z rôznych manažérskych pozícií po celej Európe a teraz chcú svoje skúsennosti posunúť ďalej. Na prvej hodine každého predmetu mali vyučujúci krátku prezentáciu o sebe, následne za každým študentom prišli, podali si ruku a zoznámili sa. S učiteľmi si tykáme a oslovujeme sa menami, žiadne pán učiteľ, pán docent, pán profesor…

Nemáme klasické prednášky, skôr by sa to dalo porovnať k slovenským „cvikám“ a naša „trieda“ je akýmsi ekvivalentom slovenského „krúžku“. V triede nás je asi 25 a takmer všetky hodiny máme v 1 triede. Máme dokonca aj CCP (Class contact person), niečo ako triednu, s ktorou riešime operatívne veci, ktorá sa nás zo začiatku semestra stále pýtala, či je všetko v poriadku, či nemáme problémy s ubytovaním, s vyučovaním, študijnými materiálmi a pod. Naša CCP je zároveň vyučujúcou marketingu.

Zaujímavý je aj rozvrh, ktorý nie je fixný a ktorý je každy týždeň iný, čiže neprichádza k stereotypu. Každý týždeň máme minimálne 1, niekedy aj 2 dni voľno a hodiny máme najneskôr do 14:20. Najviac máme 3 vyučovacie hodiny za sebou, od 8:20 do 14:20 (aj s obednou prestávkou), žiadne vysedávanie na cvikách do 19:30 od rána, ako som vysedával onoho času na EUBA.

Čo sa týka skúšok na konci semestra, v 1. Semestri sme namiesto skúšky mali urobiť analýzu súčasného stavu jednej veľkej spoločnosti, a to tak, že z každého predmetu, ktorý sme mali, sme mali napísať 2 A4 strany, teda analyzovali sme ich marketing, komunikáciu ich webstránky a výročných správ, ich ekonomické ukazovatele za posledné 2 roky atď. Následne sme si to museli obhájiť na 10 minútovej ústnej skúške. Nie bezbrehá teória, ale okamžité prevedenie našich vedomostí do praxe. O tom to tu je.

 

Peter Lukáč

 

 

Share This Article