Sviatky jari sa blížia

Už každoročne sa s príchodom jari, malí i veľkí,  tešíme na Veľkonočné sviatky. Sú pre nás dňami radosti a veselosti, ktoré nám dávajú nádej a povzbudenie do nasledujúcich všedných dní.

Dňa 2.4.2014 o 10,00 hod. bola v Klube Jednoty dôchodcov v bazilikone otvorená výstavka vlastnoručne vyrobených prác našich členiek s veľkonočnou tematikou.   Výstavu slávnostne otvoril primátor nášho mesta Ing. Radovan Prstek. Na zahájení sa zúčastnila pani prednostka mesta Ing. Mária Macejková, niektorí členovia miestnej organizácie Jednoty dôchodcov, deti zo špeciálnej základnej školy s pani učiteľkou  Mgr. Ľudmilou Machovou, deti z materskej školy a niektorí naši  spoluobčania.

Výsledky práce našich členiek  približujú nasledovné fotografie.

 

Za JD Šaštín-Stráže Mária Vizváryová

 

 

Share This Article