Sviatok na Via Humana


Áno, je to náš každoročný sviatok. Sviatok maturantov, učiteľov, zamestnancov školy, rodičov, starých rodičov, priateľov.

Slávnostné vyradenie maturantov, odovzdávanie maturitných vysvedčení, ocenenie tých najlepších v slávnostnej atmosfére v Jezuitskom kostole v Skalici.

 

Aj tento rok riaditeľka školy D. D. Mikulová udelila, okrem pochvál a vecných odmien, aj ceny riaditeľky za úspešnú reprezentáciu školy a výborný prospech.
Cenu riaditeľky získali úspešní absolventi: Denisa Baumgartnerová, Nikoleta Pavlovičová, Natália Vidašičová, Jana Durcová, Sandra Kutlaková, Martin Pleša, Pavol Karlík, Peter Václavík.
Najúspešnejším absolventom maturitného ročníka 2011 – 2015 sa stal Roman Ďuriga z odboru obchodné a informačné služby. Všetkým oceneným úprimné blahoželanie. 🙂
K slávnostnej atmosfére prispela i bývalá absolventka Janka Blahová svojím nezabudnuteľným speváckym vystúpením. Vďaka Janka. 🙂
Brány školy sa zatvorili, absolventi. Môžete ísť v podstate všade, kam len chcete. Zbavte sa zábran. Skúmajte. Snívajte. Objavujte. Tešte sa zo života. Šťastnú cestu želá celá Via Humana!

PaedDr. Adriana Ilčíková

Share This Article