Ukončenie hasičskej mini ligy Skalického okresu

 

 

 

Komisia mládeže OV DPO Skalica  na svojom zasadnutí 12.3. 2014 prišla s návrhom pokračovať aj v tomto roku druhým ročníkom okresnej mini – Ligy mladých hasičov.

Komisia mládeže informovala a oslovila Dobrovoľné hasičské zbory, kde pracujú  krúžky mladých hasičov. Dôvodom pokračovania bolo prehlbovanie vedomostí a práce s mládežou a udržanie si mladých hasičov vo svojich zboroch.

Praktický výcvik a zručnosť sa ukáže v dorasteneckom veku. Súťaže sa konali v Skalici 1.6.2014, v Uníne 15.6.2014 , v Kopčanoch 22.6.2014, v Gbeloch 29.6.2014 a Radošovciach  6.7.2014. Súťažilo sa podľa pravidiel pre celoštátnu hru Plameň  a organizačného zabezpečenia súťaže vydaných usporiadajúcou komisiou mládeže.

Súťaže prebehli na dva pokusy v disciplínach požiarny útok s vodou a štafeta na 400 m s prekážkami. Požiarny útok sa prevádzal cez pretlakový ventil a PS 12 obsluhoval člen hasičského družstva za dozoru dospelého strojníka. Po skončení jednotlivých súťaží sa nevykonávalo vyhodnotenie. Do celkového hodnotenia sa započítali štyri  najlepšie časy z piatych súťaží a zvýhodnené body za vek 10 členov družstva. Celkové vyhodnotenie sa vykonalo na poslednom kole 6.7.2014 v Radošovciach.

V kategórii chlapci sa na prvom mieste sa umiestnili hasiči  DHZ Kopčany,  na druhom mieste hasiči DHZ Gbely,  na  treťom mieste hasiči DHZ Skalica 1 .  Na štvrtom mieste sa umiestnil hasiči z Unína, piate miesto patrilo hasičom z Koválovca, šieste miesto patrilo hasičom  Skalice 2 a siedme miesto hasičom z Radošoviec.

V kategórii dievčatá na prvom mieste umiestnili  hasiči s DHZ Radošovce a na druhom mieste sa umiestnili dievčatá z Unína.

Okresný výbor DPO Skalica prispel cenami pre každé zúčastnené družstvo. Ceny hasičským družstvám odovzdal predseda okresného výboru DPO Skalica p. Lukáč a riaditeľ okresného výboru DPO Skalica p. Dermíšek. Na záver predseda OV DPO Skalica p. Lukáč poďakoval všetkým zborom za prípravu 2. ročníka mini ligy  Skalického okresu a deťom poprial pekné prežitie prázdnin.

Po prázdninách sa stretneme na 12. ročníku branného preteku päťčlenných hasičských hliadok v Gbeloch na Adamove. Poďakovanie patrí aj Komisii mládeže OV DPO Skalica. Po vyhodnotení a odovzdaní cien prebehlo spoločné posedenie, kde si súťažné družstvá priniesli špekáčiky a tieto si opekali na pripravenom ohnisku.

Radovan Malík,  veliteľ DHZ Kopčany

 4. najlepšie časy z piatich súťaží:
DHZ Spolu Kategória Poradie
Radošovce 118,54 119,49 112,99 113,34 464,36 dievčatá 1.
Unín 116,11 114,42 127,37 110,10 468,00 dievčatá 2.
Kopčany 114,88 108,36 108,88 103,14 435,26 chlapci 1.
Gbely 114,09 116,30 109,33 108,23 447,95 chlapci 2.
Skalica 1 119,02 106,28 111,24 122,63 459,17 chlapci 3.
Unín 125,91 123,17 114,42 119,1 482,6 chlapci 4.
Koválovec 129,62 125,83 119,42 122,44 497,31 chlapci 5.
Skalica 2 130,3 134,6 121,89 131,38 518,17 chlapci 6.
Radošovce 147,26 140,64 128,44 128,44 128,86 chlapci 7.
Share This Article