Úspešná maliarka zo škôlky v Popudinských Močidľanoch

Víťazný obrázok Renátky Kutalovej
 Víťazný obrázok Renátky Kutalovej
Víťazný obrázok Renátky Kutalovej

 

Dňa 15.1.2015 navštívili našu škôlku pracovníci Okresného úradu v Skalici, odb. krízového riadenia, aby odovzdali cenu Renátke Kutalovej, ktorej výtvarná práca na téma „Nakresli svojho integráčika“ bola ohodnotená ako jedna z najlepších v okrese Skalica, v kategórii detí navštevujúcich materskú školu.

V úsilí spropagovať európske číslo tiesňového volania 112, sa Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra SR rozhodla zorganizovať Národný deň čísla tiesňového volania 112 – dňa 1. decembra 2014.  Pri tejto príležitosti usporiadala II. ročník výtvarnej súťaže s témou „Nakresli svojho Integráčika“. Súťaž pripravili pre žiakov materských a základných škôl.

Zámer  bol oboznámiť deti s integrovaným záchranným systémom, aby sa naučili správne zavolať pomoc v tiesni, v prípade vzniku ohrozenia alebo mimoriadnej udalosti. Cieľom bolo zapojiť detskú fantáziu a zistiť, ako si deti predstavujú svojho „Integráčika“.

Z okresu Skalica sa  zapojilo 13 predškolských a školských zariadení, ktoré do súťaže zaslali 39 výtvarných prác.  Hodnotiaca komisia okrem výtvarného diela Renátky Kutalovej pozitívne hodnotila aj dielo Natálky Okasovej – žiačky 2. ZŠ Skalica, ktorá žije v našej obci. Obe diela postúpili do krajskej súťaže.

 

 

 

Mgr. Dana Žúrková, starostka obce

Share This Article