V okrese Skalica výrazne stúpol počet objasnených trestných prípadov

Z pohľadu kriminality zhodnotil situáciu v okrese Senica zástupca riaditeľa OR PZ v Senici plk. Ing. Peter Novák ako stabilizovanú. Pozitívne zhodnotil pokles kriminality a zvýšenie jej objasnenosti. Policajti zaevidovali v roku 2014 celkom 747 trestných činov z toho takmer 60 % prípadov sa senickým policajtom podarilo objasniť. Najväčší podiel na kriminalite mali majetkové trestné činy, ktorých bolo 287, z toho 130 trestných činov polícia riešila ako krádeže vlámaním. Občania nahlásili na polícii 10 lúpeží, z toho 8 polícia objasnila.

Pozitívne hodnotil vývoj bezpečnostnej situácie v okrese Skalica aj riaditeľ OR PZ v Skalici plk. Ing. Jozef Obuch. Výsledky, ktoré dosiahli policajti hodnotil ako najlepšie za posledných päť rokov existencie okresného riaditeľstva. V roku 2014 zaevidovali policajti v okrese Skalica 566 trestných činov. Počet trestných činov je o niečo nižší ako v roku 2013, výrazne stúpol počet objasnených prípadov, najmä na úseku násilnej a majetkovej kriminality, ktorá je v porovnaní s inými okresmi Slovenska na vysokej úrovni. Medzi najzávažnejšie prípady spomenul lúpežné prepadnutia v meste Skalica, ktoré polícia objasnila ku koncu roka.

Výsledky, ktoré dosiahli obe okresné riaditeľstvá sú nielen výsledkami práce policajtov, ale aj občanov, ktorí sa pričinili o to, aby sa podarilo objasniť viaceré prípady a usvedčiť páchateľov.

 

okres

Senica

Skalica

počet TČ/ objasnenosť

747

58,90 %

566

74,73 %

Násilná kriminalita

65

70,77 %

32

78,13 %

Vraždy

0

0

0

0

Lúpeže

10

80%

5

100%

Majetková kriminalita

287

38,33 %

176

69,32

Krádeže vlám.

130

33,85 %

44

50 %

TČ Dopravné nehody

23

74,00 %

21

61,90

TČ alkohol nad 1 promile

44

97,73 %

51

100 %

Ekonomická TČ

152

68 %

145

61,50 %

 

 

 

mjr. JUDr. Mária Linkešová
hovorkyňa KR PZ v Trnave

 

Share This Article