V roku 2013 zomrelo na cestách Trnavského kraja o 9 ľudí menej ako v roku 2012

Polícia v Trnavskom kraji zaznamenala v uplynulom roku 1241 dopravných nehôd, čo je o 79 menej ako v roku 2012.Najviac nehôd s stalo v  okrese Trnava 330 (-39), v okrese Dunajská Streda 244(+4), v okrese Galanta 200 (-30), 156 (+13) v okrese Piešťany, 125 (-15) v okrese Senica, 94 (-12) v okrese Hlohovec a 92 (0) v okrese Skalica. Napriek tomu, že v okresoch Piešťany a Dunajská Streda došlo k nárastu v počte dopravných nehôd, môžeme skonštatovať, že v porovnaní s uplynulými rokmi dochádza k postupnému znižovaniu počtu nehôd, čo môžeme vidieť i na obrázku.

        

Pri dopravných nehodách bolo usmrtených 40 osôb , čo je o 9 menej ako v roku 2012, v okrese Dunajská Streda zomrelo 14 (+1),  Galanta 8 (-1), v Trnave 7, rovnako ako rok predtým. V okrese Senica zomrelo 5 osôb (+1), Skalica 3 (-3), Hlohovec 2 (-5) a Piešťany 1 (-2).  Ako vidíme na obrázku, na území Trnavského kraja zomrie každý deviaty deň jeden človek, kým v roku 2012, sme konštatovali, že k úmrtiu na cestách došlo každý ôsmy deň.

 

Ťažké zranenia utrpelo celkovo 105 (-37) osôb, v okrese Dunajská Streda 39 (-11),  Galanta 21 (-9), Trnava 14 (-12), Senica 9 (-4), Skalica 8 (-3), Piešťany 7 (+3) a Hlohovec 7 (-1). Pokles počtu ťažko zranených osôb hodnotíme veľmi pozitívne, pretože hranica medzi ťažkými zraneniami a usmrtením je niekedy veľmi tenká. Ľahké zranenia utrpelo 628, čo je o 19 menej.

Požitie alkoholu pri dopravných nehodách bolo u vodičov zistené v 139 prípadoch, čo je o 23 menej ako v roku 2012. Najviac dopravných nehôd, pri ktorých asistoval alkohol sa stalo v okrese Dunajská Streda  36 (+5), Galanta 26 (-13), Trnava 26 (-5), Senica 17 (0), Skalica 12 (-6), Hlohovec 11 (0) a Piešťany 11 (-4). Aj v tomto ukazovateli polícia zaznamenala významný pokles.

 

Najväčší podiel na dopravnej nehodovosti mali vodiči motorových vozidiel. Hlavnou príčinou dopravnej nehodovosti v Trnavskom kraji bolo porušenie povinnosti vodiča, nasleduje nedovolená rýchlosť a nesprávna jazda cez križovatku.

Podľa miesta nehodovosti, sa najviac nehôd v rámci kraja stalo v obciach, na miestnych a účelových komunikáciách.

 

 

 

Martina Kredatusová
vedúca oddelenia komunikácie a prevencie
KR PZ v Trnave

Share This Article