V Senici pribudne defibrilátor a hniezne búdky pre dážďovníkov

Historicky prvý ročník participatívneho rozpočtu v Trnavskej župe pozná projekty, ktoré sa na základe výsledkov rozhodovania budú realizovať. TTSK  z vyčleneného rozpočtu 250-tisíc € v plnej výške podporí celkovo 56 projektov, z ktorých 5 bude podporených v okrese Senica, z toho 2 priamo v našom meste.

Jedným z podporených projektov v Senici je zámer Slovenského červeného kríža, územného spolku Senica s názvom Meníme myslenie – zachraňujeme životy. Finančné prostriedky budú použité na zakúpenie prenosného defibrilátora. Včasná defibrilácia je kľúčovým faktorom prežitia pri náhlom zastavení obehu u ľudí s defibrilovateľným rytmom. Môže zvýšiť prežívanie až na 50 – 70 %. To je možné dosiahnuť rozmiestnením AED na rôznych verejných miestach. Automatizovaný externý defibrilátor je bezpečný a účinný aj pri použití laikom s minimálnou alebo žiadnou skúsenosťou. Umožňuje vykonať defibriláciu omnoho skôr, ako príde posádka ZZS. Do osvety a nácviku používania AED budú zapojení pracovníci a dobrovoľníci SČK, územného spolku v Senici. Cieľovou skupinou budú študenti a verejnosť nielen zo Senice, ale i zo širokého okolia.

Ďalším úspešný projekt bude realizovať  Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny (SZOPK), Senica, občianske združenie. V rámci ich projektu zameraného na životné prostredia s názvom Vráťme oblohu vtákom, budú osadené hniezdne búdky pre dážďovníkov na troch školách v našom meste a tiež na senickej poliklinike. Doplnkovou aktivitou budú prednášky o vtáctve v meste na našich školách. „V meste Senica prebehlo zateplenie takmer všetkých budov. Týmto sa zničili hniezdne priestory pre dážďovníky a tiež I pre netopiere. Počet vtákov v meste rapídne klesá a preto sa chceme pokúsiť zastaviť túto znepokojujúcu tendenciou. Naopak, v meste pribúda hmyz, najmä muchy, komáre, ale aj bzdochy, škodcovia rastlín likvidujú stromy a kríky. V meste Senica sme v minulom roku experimentálne inštalovali 6 búdok pre dážďovníky na paneláku na Hviezdoslavovej ulici 469. Osvedčili sa, a preto by sme chceli vybudovať ďalšie, aby sa znížil úbytok tohto druhu v meste,“ píše sa v popise tohto víťazného projektu.

O podporu z participatívneho rozpočtu TTSK sa uchádzal ešte projekt KIOSK = informovaný pacient = spokojný pacient, ktorý sľuboval vytvorenie nového informačného systému pre lepšiu navigáciu pacienta  v budove senickej polikliniky. Tento projekt bol však v rozhodovaní neúspešný a nebol podporený.

Share This Article