V Skalici pribudlo 52 parkovacích miest

V uplynulých dňoch sa uskutočnili kolaudácie dvoch nových parkovísk. Osem parkovacích miest pribudlo areáli bývalého Domu zdravia a ďalších 44 parkovacích miest na ul. Pplk. Pľjušťa. Realizované boli z rozpočtu Mesta Skalica. Zámer vybudovania nových parkovacích miest vzišiel z potreby rozšírenia existujúcej kapacity parkovacích miest v centrálne časti mesta a tiež v súvislosti s realizáciou zámeru vybudovania klientskeho centra ESO.

V minulom roku sa začala a v súčasnosti pomaly finišuje úprava vnútorných priestorov budovy Domu zdravia. Rekonštrukčné práce sú z prostriedkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, s ktorým Mesto Skalica uzavrelo zmluvu o nájme v súvislosti s realizáciou programu ESO (efektívna, spoľahlivá a otvorená verejná správa). Strecha bola rekonštruovaná z rozpočtu Mesta Skalica. Podľa posledných informácií by mali byť priestory klientskeho centra ESO pre občanov otvorené v jarných mesiacoch.

Share This Article