Vianočný koncert ZUŠ Gbely 2013

Vo štvrtok  12.decembra sa v Gbelskom kultúrnom dome konal vianočný koncert Základnej umeleckej školy Gbely.

Základnú umeleckú školu v Gbeloch aktuálne navštevuje viac ako 600 detí z Gbelov a poboček v  Kútoch, Letničí, Smolinskom a Petrovej Vsi.  Svojou tvorbou získavajú popredné umiestnenia  na celoslovenských súťažiach.

VIDEO: ENDY – Vianočné rozprávkovo

V pripravenom kultúrnom programe sa predstavili žiaci ZUŠ Gbely – hudobníci, speváci a tanečníci z tanečnej skupiny ENDY Gbely. Účinkujúcich čakala plná sála divákov, ktorí každé vystúpenie plnohodnotne ocenili.  Súčasťou koncertu bol vianočný stánok s tvorbou žiakov a taktiež výstava výtvarných prác žiakov.

Všetkým žiakom a pedagógom Základnej umeleckej školy v Gbeloch prajeme pekné sviatky a veľa síl a nápadov do práce v roku 2014.

Share This Article