Vyhodnotenie dopravnej nehodovosti v Trnavskom kraji za uplynulý rok

políciaPolícia v Trnavskom kraji zaznamenala v uplynulom roku 1321 dopravných nehôd, čo je o 48 menej ako v roku 2011. Najviac nehôd bolo zaznamenaných v okrese Trnava-369 (+48), nasleduje okres Dunajská Streda- 240 (-49), v okrese Galanta 230 (+26), v okrese Piešťany 143 (-53), 140 (+14) v okrese Senica, 107 (-38) v okrese Hlohovec a 92 (+4) v okrese Skalica.

 

Pri dopravných nehodách bolo usmrtených 49 osôb, čo je o dve viac ako v roku 2011. Najviac ľudí zomrelo v okrese Dunajská Streda – 13 (+1), v okrese Galanta 9 (-1), Trnava 7 (-1), Hlohovec 7 (+2), Skalica 6 (+5), Senica 4 (+1) a v okrese Piešťany 3 (-5).

 

Ťažko sa  zranilo 137 (-2)osôb, z toho v okresoch Dunajská Streda 50 (-7), Galanta 29 (+11), Trnava 26 (+7), Senica 11 (-3), Skalica 10 (-1), Hlohovec 7 (-1) a Piešťany 4 (-8).

Ľahké zranenia utrpelo 654 (-21), z toho v okresoch Trnava 205 (+37), Dunajská Streda 130 (-20), Galanta 85 (-6), Senica 71 (+9), Piešťany 61 (-30), Hlohovec 59 (-19) a v okrese Skalica 43 (+8).

 

Požitie alkoholu pri dopravných nehodách bolo u vodičov zistené v 159, čo je o 9 viac ako v predošlom roku. Najviac dopravných nehôd, pri ktorých bolo zistené požitie alkoholických nápojov bolo zaznamenaných v okresoch Galanta 38 (+2), Dunajská Streda 31 (+12), Trnava 30 (+1), Skalica 18 (+10), Senica 17 (-1), Piešťany 15 (-8) a Hlohovec 10 (-7).

 

Na diaľnici D1 a rýchlostnej komunikácii R1 bolo diaľničným oddelením zaznamenaných 66 dopravných nehôd, čo je o 6 viac. Došlo pri nich k usmrteniu 1 osoby, čo predstavuje pokles o 3. Ľahké zranenia utrpelo 31 (+8) osôb a ťažko sa zranilo 8 osôb, rovnako ako v predošlom roku. Vodičmi motorových vozidiel bolo spôsobených 57 (+6) dopravných nehôd. Technickou poruchou vozidla bolo spôsobených 5 (+5) DN, lesnou zverou 2 (-4) DN, iným účastníkom CP 1 (+1) DN a rozbité čelné sklo 1 (0) DN. Najčastejšou príčinou vzniku dopravných nehôd bolo porušenie povinnosti vodiča, nedovolená rýchlosť jazdy a technická porucha. Alkohol u vinníka DN bol zistený pri 2 dopravných nehodách.

 

 

Najviac sa na dopravnej nehodovosti v Trnavskom kraji v roku 2012 podieľali vodiči motorových vozidiel. Dopravné nehody zavinili z celkového počtu v 1171 prípadoch, chodci zavinili 36 (+7) dopravných nehôd, cyklisti zavinili 51 (+2) dopravných nehôd.

 

Hlavnými príčinami dopravnej nehodovosti v Trnavskom kraji bolo porušenie povinnosti vodiča, nedovolená rýchlosť jazdy, nesprávna jazda cez križovatku, porušenie povinnosti účastníka cestnej premávky.

 

Najviac nehôd sa z hľadiska miesta stalo v obci – 786 dopravných nehôd a mimo obce 535 dopravných nehôd. Z hľadiska kategórie ciest najviac nehôd bolo zaznamenaných na miestnych a účelových komunikáciách a najmenej na diaľnici. Na železničnom priecestí  bolo v rámci kraja zaevidovaných 12 (+3) dopravných nehôd, pri ktorých bola usmrtená 1 (-2) osoba. Z hľadiska času sa najviac dopravných nehôd stalo od 16.00 do 20.00 h a najmenej od 00.00h do 04.00h, kedy zároveň bolo aj najmenej osôb usmrtených. Z hľadiska jednotlivých dní sa počet nehôd pohyboval od 151 v nedeľu do 206 v piatok.

 

Polícia prijala súbor opatrení, ktorými sa neustále snažíme znižovať počet dopravných nehôd a ich následky. Apelujeme na vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky, teda aj chodcov a cyklistov, aby dodržiavali zákon o cestnej premávke a správali sa zodpovedne jednak voči sebe a tiež voči ostatným. Stále platí, že cestná premávka je odvetvie našej spoločnosti, v ktorom zomiera najviac ľudí. Všetci preto musíme prispieť k tomu, aby sme sa z ciest vrátili živí a zdraví ku svojim rodinám.

Share This Article