Vytvárame deťom úsmev :-)

 

Dňa 29.6.2014 sa uskutočnila  oslava 3. narodenín detského ihriska LUXOR v Senici. Pre deti bolo pripravené zábavné populudnie s bohatým programom.   O hudbu a dobrú zábavu sa postarala Mia so svojím programom pre deti, počas ktorého s ňou tancovali, spievali, recitovali a hrali na hudobné nástroje. Deti sa okrem pätnástich pevných hracích prvkov umiestnených na ihrisku LUXOR zabavili i s ďalšími pripravenými atrakciami v podobe nafukovacích atrakcií a šliapacích autíčok. Veľkému záujmu sa tešila najmä najnovšia atrakcia neziskovej organizácie LUXOR, šmýkačka Titanic, na ktorej sa bláznili všetky vekové kategórie detí. Nezisková organizácia LUXOR v najbližšom období umiestni na detské ihrisko stupne víťazov, aby mohla krajšie odmeniť deti pri súťažiach, ktoré pre deti pripravuje a rada by vybudovala nové workoutové ihrisko pre dospelých. Najbližšie všetky mobilné atrakcie budú môcť deti využiť v prípade priaznivého počasia dňa 26.7.2014 na Dračích lodiach v Senici.

 

Nezisková organizácia LUXOR Senica, z dôvodu vybudovanej novej individuálnej bytovej zástavby bez priestoru hier pre deti, prišla pred rokmi s návrhom vybudovať detské ihrisko. Ihrisko LUXOR bolo práve pred 3 rokmi vybudované na mestskom nevyužívanom pozemku, kde sa predtým nachádzal drobný stavebný odpad a prespávali tam bezdomovci. Mesto Senica poskytlo vyššie uvedený pozemok, vybudovalo oplotenie a chodník s tým, že ostatné zariadenie, tj. hracie prvky, dopadové plochy a výsadba zelene boli vybudované zo zdrojov neziskovej organizácie LUXOR.

 

Share This Article