Za Trnavský kraj bodovali v súťaži s KomPraxom Samuel Damián Ovečka zo Skalice a Patrik Kralovič z Trnavy

Krajskými víťazmi súťaže s KomPraxom sa stali Samuel Damián Ovečka (Skalica) s literárnou prácou
„Čo ak nám už škola nestačí?“ a Patrik Kralovič (Trnava) s videom „Demo“. Hlavnou témou súťaže
s KomPraxom bolo neformálne vzdelávanie a jeho kreatívne spracovanie. Od novembra minulého
roka až do februára tohto roka sa do súťaže mohli zapojiť mladí ľudia vo veku 15 – 30 rokov z
celého Slovenska.
Takmer 90 mladých autorov literárnych, výtvarných a multimediálnych prác vyjadrilo v prihlásených
dielach svoju predstavu o neformálnom vzdelávaní. Počas marca 2014 prebiehalo verejné hlasovanie
na úrovni krajov. Mená víťazov a prác s najvyšším počtom hlasov za všetky kraje nájdete na
http://sutazkomprax.iuventa.sk/sk/Kompetencie-pre-prax.html. Hodnotenie prác odbornou porotou,
ktorá určí celoslovenských víťazov, v každej z troch kategórií sa bude konať počas júna 2014.
Národný projekt KomPrax ponúka mladým ľuďom od 15 rokov vo všetkých regiónoch možnosť
bezplatného víkendového vzdelávania s cieľom získania praktických zručností potrebných pre trh
práce. Výstupom je realizácia vlastných malých projektov s dotáciou do 200 eur na každého
účastníka. Vyskúšajú si pritom poznatky, ktoré nadobudli na vzdelávaní ako napríklad: schopnosť
efektívne komunikovať, časové plánovanie, či základy projektového a finančného manažmentu.
Do vzdelávacích aktivít národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax je stále možné sa
prihlásiť a to vo všetkých regiónoch Slovenska. Projekt potrvá do konca júla 2015. Na účasť v projekte
nie sú potrebné žiadne predošlé skúsenosti. Predpokladom je motivácia pracovať na sebe a chuť
meniť svoje okolie k lepšiemu.

 

 

 

 

Mgr. Michaela Šuľáková

Share This Article