Záhoráci v zahraničí: Medzinárodná spolupráca

 

 

Vysokoškolské vzdelanie je pre mnohých mladých ľudí kľúčom k vysnívanej profesií. Toto životné rozhodnutie žiť niekoľko rokov v študentských podmienkach je veľká výzva, ale aj výborná životná skúsenosť.

V súčasnej dobe je možnosť výberu kvalitného vysokoškolského vzdelania na Slovensku naozaj veľmi rôznorodá. Základ je zvoliť si študijný obor, ktorý je vášňou aj záľubou v jednom. Tak sa pre mladých ľudí môže splniť sen, že práca bude aj poslaním, ktoré dá nášmu životu zmysel.

Tak som postupovala aj ja, pri výbere univerzity a budúceho povolania. Profesia dizajnéra v sebe spája veľa rôznych zručností a znalostí do jednej. Veľa základných vedomostí som získala už počas štúdia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Štúdium mi však neposkytlo len teoretické či praktické vedomosti ale aj priateľstvá. Spriaznené duše som našla nie len medzi študentami alebo aj medzi mojimi pedagógmi. Aktivity Slovenskej technickej univerzity sú naozaj rôznorodé a zaujímavé. Práve preto som sa mnoho krát zúčastnila aj rozličných projektov či workshopov.

 

Pre rozvoj univerzity ako takej je dôležité vytvárať a udržiavať zahraničnú spoluprácu. Keďže som momentálne študentkou na Coburg University of Applied Sciences and Arts – Hochschule Coburg chcem využiť túto príležitosť a prispieť k rozvoju medzinárodnej spolupráce medzi Slovenskom a Nemeckom. Záujem o rozvoj spoločných projektov je z oboch strán. Avšak niekedy je ťažko pretransformovať medzinárodné projekty do reálnej podoby. Keďže poznám postupy a systémy výučby na oboch univerzitách je pre mňa jednoduchšia komunikácia medzi oboma stranami a takto sa dá predchádzať aj prípadným nedorozumeniam vo vzájomnej komunikácií.

Prvé kroky ku vzájomnej spolupráci už podnikli obe strany. Hochschule Coburg každoročne otvára svoje dvere širokej verejnosti a aj svojim partnerom či už z univerzitnej pôdy alebo podnikom ako potencionálnym sponzorom. Tento deň otvorených dverí nesie názov DCO- Design Campus Open. Počas tohto podujatia sa podporuje vytváranie medzinárodných vzťahov a v roku 2015 je zvýšený dôraz práve na túto spoluprácu. Záujem zo strany Slovenskej technickej univerzity zúčastniť sa na tomto podujatí ma samozrejme potešil.

 

Pedagógov z mojej bývalej univerzity konkrétne Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. a Mgr.art. Hedviga Harvánková, rada počas pobytu v Coburgu podporím, aby sa partnerstvo medzi oboma univerzitami prehĺbilo. Projekt DCO je prezentáciou školských projektov, workshopov a výsledkov medzinárodných projektov. Už v minulosti počas môjho výmenného pobytu na Hochschule Coburg som sa zúčastnila tohto projektu. Vtedy som sa zapojila do prezentácie semestrálneho projektu návrhu študentského internátu-projekt Campus point bol zameraný na analýzu a rozvoj budúceho internátu pre študentov na univerzite. Zapojila som sa aj do workshopu o pôsobení farieb – cieľom workshopu bolo oboznámiť sa s pôsobení farieb, ich využití v interiéri, teoretický základ o aplikovaní farieb v interiéri a oboznámiť sa s farbami v praxi. A ako medzinárodný študent som prezentovala aj svoju rodnú vlasť. Cieľom prezentácie bolo ukázať multikulturalitu Coburgu a aktivity zahraničných študentov, ktorý sem prišli na výmenný pobyt alebo začali svoje štúdium v Coburgu.

 

K nahliadnutiu boli aj iné workshopy či výstavy. Celá univerzita sa počas týždňa otvorených dverí zmenila na jedno veľké výstavisko. Učebne ale aj exteriér budovy bol zmenený na nepoznanie. Široká verejnosť mala takto možnosť nahliadnuť do zákulisia študijného odboru interiérový a produktový dizajn. Niečo podobné sa bude konať aj počas DCO- Design Campus Open 2015.

Už teraz sa teším, že sa budem opäť môcť zapojiť do tohto zaujímavého projektu.

 

Mgr. art. Alena Krčová

Share This Article