3.miesto na robotickej súťaži pre Skaličanky

Parádny úspech zaznamenali Ema Vrbňáková a Monika Bábíčková, žiačky zo Súkromnej základnej školy, Gorkého 4 Skalica, na turnaji programovateľných Lego robotov.  Na turnaji Záhorácky robot – Ukáž čo vieš v ZŠ Jakubov spomedzi družstiev z Bratislavy a celého Záhoria dievčatá obsadili krásne 3.miesto. Naprogramovali robota, ktorý sleduje čiaru a odstraňuje z nej prekážky.

ZR Jakubov1

Na Súkromnej  základnej škole sa základy programovania jednoduchých robotov učia žiaci na hodinách informatiky a na robotickom krúžku. Pokroky v programovaní prezentujú žiaci na školských workshopoch a konferenciách. Tieto aktivity sa uskutočňujú vďaka podpore z Nadácie EPH
Share This Article