Štedrý dar od spoločnosti Schaeffler Skalica – 30 tisíc eur pre domovy dôchodcov

„Je to skutočne náročné obdobie pre mnohých ľudí a samozrejme najmä pre starších, my však na nich ani v ťažkých časoch nezabúdame a sme im vďační za ich celoživotné dielo. Som rád, že tieto zdroje budú použité na to, aby sme im aspoň trochu zlepšili ich aktuálnu situáciu,“ s týmito slovami odovzdal konateľ spoločnosti Schaeffler Skalica, spol. s r.o. Jaroslav Patka hodnotný príspevok – finančné dary v celkovej hodnote 30 000 eur a navyše k tomu 500 kusov ochranných balíčkov pre obyvateľov troch zariadení sociálnych služieb v Skalici, Holíči a Mokrom Háji.

S nadšením sme prijali správu o poskytnutí daru od spoločnosti Schaeffler Skalica. Je to inšpiratívny a chvályhodný skutok, krásny príklad podnikovej filantropie v praxi. V mene našich zariadení vyslovujeme a adresujeme úprimné poďakovanie za tento hodnotný a štedrý dar venovaný v ťažkých časoch pandémie. Finančné prostriedky použijeme na kompenzáciu nákladov na ochranu a prevenciu. Pandémia zdvihla vlnu podpory, solidarity a záujmu o ochranu seniorov a podporu sociálnych služieb. Za všetky jej prejavy patrí spoločnosti Schaeffler Skalica, spol. s r.o. úprimné poďakovanie. Hlboko si vážime a ceníme ľudí, ktorí sa stali súčasťou nášho príbehu ochrany pred vírusom.
Martina Štepanovská, riaditeľka Zariadenia pre seniorov Skalica
Katarína Levická, riaditeľka Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb Holíč
Marta Karkošiaková, riaditeľka Zariadenia pre seniorov Mokrý Háj

 

 

Share This Article