Po Skalici dostali rúška od spoločnosti Grafobal, a.s. aj Gbely, Holíč a okolité obce.

Spoločnosť Grafobal, a.s. pokračuje v boji proti šíreniu COVID 19 prostredníctvom rozdávaním rúšok. Tak ako ich darovala občanom Skalica, poputujú aj do okolitých obcí. V nich najmä pre tú najrizikovejšiu skupinu ochorenia -dôchodcov. Ide o 100% bavlnené trovrstvové hygienické rúško, ktoré je opakovane použiteľné . Permanentný obsah iónov striebra s baktriostatickým efektom priamo vo vlákne vnútornej vrstvy. Rúško je možné prať aj žehliť. Rúško je vyrobené na Slovensku. Túto pomoc pre dôchodcov a pracovníkov sociálnych služieb získali mestá Gbely a Holíč, obce Oreské, Močidlany, Kátov, Vrádište, Mokrá Háj, Chropov, Radošovce a Koválovec.

Distribúcia rúšok pre cieľovú skupinu, pre ktorú rúška spoločnosť Grafobal, a.s. darovala prebiehala v organizácii miest a obcí. V Gbeloch putovali do zariadenia Dom pokojnej staroby n.o. Gbely „Zamestnanci nášho zariadenia nosia rúška denne, počas celej pracovnej zmeny. Chránia tak nielen seba, ale aj ostatných. Kedže pri svojej práci sú vo fyzickej záťaži, je potrebné, aby si rúško viackrát za deň menili. Trovrstvové rúška boli s radosťou odovzdané našim zamestnancom, každému zamestnancovi po dva kusy“ zhodnotila Petra Krbicová,  riaditeľka zariadenia.

V Holíči odovzdalo vedenie mesta  rúška do zariadení sociálnych služieb pôsobiacimi na území mesta Holíč, do Senior dom Terézia, n.o. a  Domova dôchodcov a DSS pre dospelých. Ostatné obce budú distribuovať rúška tiež pre najrizikovejšie skupiny nákazy COVID-19.

Share This Article