8 z 13 predajcov na festivale porušilo zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

 

TRNAVA/ORECHOVÁ POTÔŇ – 08. 07. 2014: Trnavskí colníci  si  v piatok a počas víkendu posvietili na  predajcov na festivale Acceleration 2014″ v Orechovej Potôni. Kontrolovali, či aj na festivale obchodníci dodržiavajú zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Takmer dve tretiny z nich tento zákon porušilo.

 

Kým návštevníkov bavili svetové hviezdy 80-tych a 90-tych rokov, 20 colníkov z Veľkého Medera vykonalo kontrolu na 13-tich predajných miestach, kde predajcom vyplýva zo zákona povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu. Niektorých vytipovaných obchodníkov kontrolovali i opakovane. Porušenie zákona zistili colníci v ôsmich prípadoch a na mieste uložili obchodníkom pokuty v celkovej výške 1 750 eur. Pokute sa nevyhla ani zahraničná spoločnosť, ktorá bola spoluorganizátorom podujatia, pričom zároveň po zaplatení uloženej pokuty táto spoločnosť aj predaj ukončila.

 

Ďalším daňovým únikom colníci na festivale zabránili na základe operatívnej informácie, že zahraničný predajca sa chystá začať predaj občerstvenia bez používania pokladnice. Colníci však konateľov spoločnosti vyzvali, aby od uvedeného zámeru upustili, nakoľko takéto konanie bude podľa platnej legislatívy SR považované za protiprávne. Zároveň colník predajcu upozornil, že v prípade ak predaj začne, budú z ich strany využité všetky zákonom dané možnosti a oprávnenia, aby bolo takémuto protiprávnemu konaniu zabránené. Organizátori sa následne rozhodli zahraničného predajcu nahradiť slovenským, ktorý si riadne splnil všetky zákonom stanovené povinnosti.

 

Kontrolóri finančnej správy neustále vyzývajú občanov, aby aj na takýchto akciách boli všímaví a nezabúdali na bločky z registračných pokladníc. Prípadné zistenia je stále možné nahlasovať na mailovú adresu: pokladnica@financnasprava.sk,“ dodala Iveta Švárna, hovorkyňa Colného úradu Trnava.

 

 

 

 

mjr. Ing. Iveta Švárna,

hovorkyňa Colného úradu Trnava

Share This Article