Colníci zošrotovali takmer 80 000 falzifikátov

 

 

Takmer 80 000 napodobenín, ktoré boli označené falošnými ochrannými známkami zošrotovali 12. februára  pod dohľadom colníkov. Ak by sa tento tovar dostal na trh a predával sa ako originály, majiteľom ochranných známok by vznikla škoda za pol milióna eur.

Tovar zaistili colníci v Dunajskej Strede a Galante pri kontrole zásielok v rámci colných konaní pri dovoze. Fyzickou kontrolou zistili, že tovar by mohol porušovať práva duševného vlastníctva, čo aj majiteľ ochrannej známky potvrdil. Tovar pochádzal z Číny a bol určený na európsky trh.

Pod dohľadom colníkov bolo zošrotovaných a spálených 79 889 napodobenín ochranných známok HELLO KITTY, NBA, SNOOPY, PIKACHU, SPIDER-MAN, CROCS atď.

Išlo o výrobky:

– 41 637 pančúch

– 32 400 párov pánskych ponožiek

– 5 772 párov obuvi

– 80 žehličiek na vlasy

Z dôvodu, že tento tovar bol zaistený pred nadobudnutím účinnosti nového zákona (ktorý už umožňuje colnému úradu poskytnúť tovar na humanitárne účely aj bez právoplatného rozhodnutia súdu) colný úrad postupoval podľa predpisov platných v čase zaistenia. Tie umožňujú  finančnej správe zaistený tovar zničiť alebo bezodplatne poskytnúť na humanitárne účely, až po splnení zákonom stanovených kritérií. Možnosť poskytnutia zaisteného tovaru  na humanitárne účely bola v tomto prípade vylúčená, keďže nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu, že ide o falzifikát, zdôraznila Iveta Švárna, hovorkyňa Colného úradu Trnava.

 

mjr. Ing. Iveta Švárna
hovorkyňa Colného úradu Trnava

Share This Article