Colníci zošrotovali takmer 80 000 falzifikátov

13. februára 2015

 

 

Takmer 80 000 napodobenín, ktoré boli označené falošnými ochrannými známkami zošrotovali 12. februára  pod dohľadom colníkov. Ak by sa tento tovar dostal na trh a predával sa ako originály, majiteľom ochranných známok by vznikla škoda za pol milióna eur.

Tovar zaistili colníci v Dunajskej Strede a Galante pri kontrole zásielok v rámci colných konaní pri dovoze. Fyzickou kontrolou zistili, že tovar by mohol porušovať práva duševného vlastníctva, čo aj majiteľ ochrannej známky potvrdil. Tovar pochádzal z Číny a bol určený na európsky trh.

Pod dohľadom colníkov bolo zošrotovaných a spálených 79 889 napodobenín ochranných známok HELLO KITTY, NBA, SNOOPY, PIKACHU, SPIDER-MAN, CROCS atď.

Išlo o výrobky:

– 41 637 pančúch

– 32 400 párov pánskych ponožiek

– 5 772 párov obuvi

– 80 žehličiek na vlasy

Z dôvodu, že tento tovar bol zaistený pred nadobudnutím účinnosti nového zákona (ktorý už umožňuje colnému úradu poskytnúť tovar na humanitárne účely aj bez právoplatného rozhodnutia súdu) colný úrad postupoval podľa predpisov platných v čase zaistenia. Tie umožňujú  finančnej správe zaistený tovar zničiť alebo bezodplatne poskytnúť na humanitárne účely, až po splnení zákonom stanovených kritérií. Možnosť poskytnutia zaisteného tovaru  na humanitárne účely bola v tomto prípade vylúčená, keďže nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu, že ide o falzifikát, zdôraznila Iveta Švárna, hovorkyňa Colného úradu Trnava.

 

mjr. Ing. Iveta Švárna
hovorkyňa Colného úradu Trnava

Zdieľať tento článok