Deň srdca v Skalici

Vysoký krvný tlak, mozgovo-cievne príhody, srdcový infarkt, poruchy srdcového rytmu, ischemická choroba srdca… Ochorenia srdca a ciev, na ktoré v súčasnosti pripadá v krajinách EÚ až 40% všetkých úmrtí. Je veľmi dôležité o tejto téme rozprávať. A tak aj tento rok už po ôsmy krát bol mesiac september venovaný srdcu. Vrámci kampane MOST sa 26. septembra 2014 uskutočnil aj v našom meste Skalica DEŇ SRDCA. Skaličania si mohli dať zmerať zadarmo krvný tlak, hladinu cholesterolu a glukózy v krvi a BMI index, ktoré predstavujú časť rizikových faktorov srdcovo-cievnych ochorení. Meracie miesta boli tento rok dve – v Lekárni v Nemocnici v areáli Nemocnice Skalica a aj na Strednej zdravotníckej škole.
Každoročne sa v tento deň propaguje aj kód zdravého života 0-5-30-120/80. Prvé číslo predstavuje 0 cigariet vyfajčených počas života, 5 je hodnota cholesterolu v krvi, 30 je počet minút, ktoré by sme mali denne venovať pohybovej aktivite a posledný údaj je ideálna hodnota krvného tlaku. Našou snahou by malo byť aspoň priblížiť sa k týmto hodnotám.
Mgr. Andrea Dujsíková
Share This Article