Deti mestu – mesto deťom

Tak sa volá projekt, ktorý spoločnými silami zrealizovali deti z gbelskej základnej školy pod vedením svojich pani učiteliek Andrey Hvoreckej a Lenky Bolfovej, v spolupráci s mestom Gbely za finančnej podpory Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis.

V rámci tohto projektu bolo v lokalite Záhumenice vysadených 50 kusov stromov, ktoré majú túto lokalitu skrášliť, znížiť v nej prašnosť a hlučnosť, jednoducho spríjemniť obyvateľom bývanie na Záhumeniciach.
Deti, žiaci šiesteho ročníka našej školy, sa svojej úlohy zhostili vskutku na výbornú. Všetky stromy boli v priebehu jedného dopoludnia na svojom mieste, deti si tie „svoje“ stromy označili menovkou a dali sľub, že na ne budú dávať pozor. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa aktívne a s radosťou pustili do skrášľovania životného prostredia v našom meste.

Mgr. Lenka Kvaltínová

Share This Article