Divadelníci sa úspešne zúčastnili súťaže Zlatá priadka 2019

V posledný májový víkend sa dievčatá z literárno-dramatického odboru Základnej umeleckej školy v Malackách spolu s pedagógmi Petrom Pavlíkom a Petrom Weincillerom zúčastnili 48. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti ZLATÁ PRIADKA 2019 v Šali. Predstavili sa s inscenáciou ECO v réžii P. Pavlíka.

Snímka obrazovky 2019-06-04 o 10.49.21

Predstavenie sa stretlo s pozitívnymi diváckymi ohlasmi. Odborná porota vyzdvihla precíznu prácu s odpadovým materiálom (sáčky, plastové fľaše, mikroténová fólia a pod.), z ktorého účinkujúci vytvárali rôzne obrazy. „Plastový odpad paradoxne fungoval ako niečo krásne a tvoriace naše okolie a krajinu. Postupne sa toto krásno, ktoré bolo vytvárané plastovým odpadom premieňalo na odpad, ktorý ničí naše životné prostredie,“ napísal porotca Ján Hyža do festivalového spravodajcu Listy detskej Tálie. Porota tiež tvorcom ponúkla spätnú väzbu a užitočné rady, ako inscenáciu ešte vylepšiť a skvalitniť. Náš súbor z Malaciek sa rozhodla spomedzi štrnástich súborov (výhercov krajských kôl z celej republiky) oceniť Bronzovým pásmom a špeciálnou cenou za precíznu prácu s materiálom.

sdr_vivid
sdr_vivid

Okrem vystúpenia mali žiačky možnosť vidieť aj výsledky prác a vystúpenia iných súborov, zoznámiť sa s rovesníkmi z iných miest, zúčastniť sa zaujímavých workshopov, či stráviť príjemný podvečerný čas prechádzkou po malebnom prostredí okolia vodnej priehrady v blízkosti strediska vzdelávania a kultúry KASKÁDY, kde sme boli ubytovaní. Strávili sme tak príjemný a inšpiratívny čas na celoslovenskom podujatí, kde sme si mohli porovnať výsledky tvorivých úsilí mladých divadelníkov.

Ocenenému súboru i režisérovi srdečne blahoželáme.

Share This Article