Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Holíči

Dňa 16. septembra si v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva žiaci 8.A triedy Základnej školy, Školská ul. z Holíča  prezreli všetky sprístupnené kultúrne pamiatky v meste Holíč. Našu malú exkurziu  sprevádzala Mgr. Veronika Chňupková z Turisticko informačnej kancelárie , ktorá privítala žiakov v Holíčskom zámku, kde ich oboznámila s históriou mesta a zámku. Po obhliadke zámku,  múzea a podzemia sme prešli do kostola sv. Martina a kostola Božského srdca. Históriu i súčasnosť nám priblížil páter Mgr. Matúš Kováč. Odtiaľ sme sa presunuli k Veternému mlynu, kde sme si prezreli  interiér tejto vzácnej technickej pamiatky, ktorá bola nedávno zobrazená aj na poštovej známke. Ďalšou, nie menej zaujímavou technickou pamiatkou bola sýpka, ktorú sme všetci navštívili prvý krát. Poslednou pamiatkou, ktorú sme navštívili bol Evanjelický kostol, kde sprievodným slovom zaujala farárka Mgr. Emília Talábová. Týmto chceme poďakovať všetkým za milé privítanie a zaujímavé sprievodné slová

Súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva bola aj fotografická súťaž „Fotozážitky s pamiatkami“, ktorá sa uskutočnila v šk.roku 2012/2013. Vyhodnotená bola v auguste a ako jediná z Trnavského kraja sa fotografia kostola sv. Michala v Skalici našej žiačky 9.a triedy Adriany Vrobelovej dostala do výberu na putovnú celoslovenskú výstavu /vybraných bolo 15 fotografií z celého Slovenska/. Blahoželáme.

Mgr. E. Krištofíková, ZŠ, Školská 2, Holíč

 

Share This Article