Dom Helen Doron Základ, na ktorom budú vaše deti stavať celý život!

Angličtina je (nielen) na Slovensku najčastejšie využívaným cudzím jazykom v zamestnaní a Slováci ju celkovo oproti iným zahraničným rečiam výrazne preferujú. Aj napriek tomu ju ale mnoho ľudí stále ovláda len na priemernej či nižšej úrovni. Dajte preto svojmu dieťaťu včas pevný jazykový základ, ktorý mu výrazne uľahčí budúcnosť!

Práve na princípe akéhosi „domu“, ktorého základy budú vaše dieťa sprevádzať po celý život, je postavený systém kurzov angličtiny Helen Doron English. Začať s jazykom je najlepšie už v ranom detstve, ak totiž základy postavíte pevne a v správnom čase, jazykový dom bude v budúcnosti doslova neotrasiteľný.

Dom Helen Doron predstavuje prepracovaný učebný systém, ktorý na základe dlhoročnej praxe odborne vypracovala pedagogička a lingvistka Helen Doron. Všetky aspekty konkrétnych kurzov, vrátane materiálov, prostredia či učiteľov sú v ňom presne šité na mieru veku dieťaťa a prvé základné kamene jazykového domu na kurze Baby’s Best Start si môžu spolu s rodičmi začať budovať už trojmesačné bábätká! Pre deti od dvoch rokov je pripravený kurz Fun with Flupe, na ktorom žiačikovia spoznávajú jazyk spoločne so strapatou loptičkou Flupe v interaktívnom príbehu plnom zábavných úloh a pesničiek.  Nie je pritom podmienkou, aby deti už disponovali znalosťou angličtiny, stále totiž nie je neskoro začať klásť jazyku prirodzené základy. Hodiny Helen Doron sú zážitkové, vedené v priateľskej atmosfére a deti motivujú k tvorivému osvojovaniu si jazyka všetkými zmyslami. Učenie cudzej reči, jedna z najzložitejších skúseností dieťaťa, sa tak vďaka hre mení na zábavu a o to intenzívnejší je aj učebný efekt.

Od piateho roku deti pokračujú v rozvíjaní svojich schopností na kurzoch English for All Children, na ktoré môžu opäť nadviazať hodinami More English for All Children, Play On in English alebo sa učiť spolu s robotom Bottym na kurze Botty the Robot. Každý program pritom ponúka presne definované pokroky aj slovnú zásobu. Žiaci od ôsmych rokov sa na kurzoch s postavičkou Paula Warda už intenzívnejšie zameriavajú na plynulý hovorený prejav, čítanie a písanie. Séria kurzov Teen zasa umožňuje študentom rozvinúť svoje jazykové znalosti až po úroveň B2. Deti tak s výstavbou svojho jazykového domu môžu na kurzoch Helen Doron pokračovať až do osemnástich rokov.

Dajte im túto príležitosť a nezabúdajte, že začať treba čím skôr! V dospelosti sa vám určite dieťa poďakuje, že ste mu takto zjednodušili cestu k úspechu.

Viac o metóde Helen Doron sa môžete dozvedieť  na stránkach www.helendoron.sk, www.facebook.com/Helen.Doron.Slovakiahttp://www.youtube.com/user/HDanglictina.

Share This Article