Hrdý národ slovanský, obýva kraj záhorský…

Manželia Fabianovi

Úcta kvitne v každom veku, v ZSSR určite a to nielen v mesiaci úcty k starším! V útorok 23. okt. 2012 sa v poobedňaajších hodinách v reštaurácii Delta v Gbeloch konalo stretnutie členov Jednoty dôchodcov Slovenska a Zväzu žien pod patronátom Záhoráckej republiky. Akciu zahájila básňou pani Terézia Kováriková a sólo zaspievala pani Anna Dermeková. Potom sa už imrovizovaného javiska ujal zmiešaný spevácky zbor Senior so svojimi sólistami Maruškou Habovou a Stanislavom Vlkom, aby v krátkom vstupe prezident ZSSR – Pala Nemec Lelín odovzdal už dávno avizované ocenenie „Rad. I. trídy trecího dukátu“ –  manželom Fabianovým, dlhoročným a naozaj zaslúžilým funkcionárom JDS. Pri zvukoch Záhoráckej hymny…
Hrdý národ slovanský, obýva kraj záhorský… od Skalice cez Stupavu, k Prešpurku až Devín hradu, táhne sa kraj sklepú plných…sa všetci spontáne postavili do pozoru, veď keď recesia tak recesia… ale všetci cítili, že je to všetko z úprimného srdca, veď Záhoráci nie sú horší od spisovňákov! Slová pani Fabianovej to aj potvrdili a celá akcia sa niesla vo výbornej pohode a porozumení. Seniori sú asi najaktívnejšia časť obyvateľstva a vedzte, nieje to len nadbytkom voľného času, ale chuťou žiť, ba ešte aj iným rozdať so svojej radosti, i keď každodený styk s „ludovými“ cenami v obchodoch, vyvoláva infarktové stavy! Treba poďakovať pani Kubinovej z Petrovej Vsi za organizáciu svojich a Jožinke Jurigovej z JSD Gbely.

Manželia Fabianovi
Manželia Fabianovi

Minister propagácie Milan Holý krátko, ale obšírne oboznámil prítomných so svojomi aktivitami a minister volovin, koňin a ftákovin Stanislav Matulík až skoro s láskou porozprával o hrebčíne Márie Terézie v ktorom jeho ministrstvo sídli. Hra je hra, ale formou hry sa riešia celkom vážne spoločenské a kultúrne záležitosti a všetci prítomní museli uznať že Záhorácká sebjestační svojpomocňí republika si svoje miesto na tomto smutnom svete určite zaslúži!

Záhorácká tuačová kancelárija.

Share This Article