Jar na skalickom gymnáziu

 

O tom, že na jar sa s novými silami prebúdza nielen príroda, svedčí i množstvo noviniek a aktivít, ktoré sa v Gymnáziu F. V. Sasinka rozbehli ako kolotoč už tradične končiaci až na konci školského roka.

K tým každoročným jarným patrí pestrá škála predmetových olympiád, ktorých nižšie kolá začali už v prvom polroku a v súčasnosti prebiehajú krajské a celoštátne kolá, v ktorých samozrejme nechýbajú ani naši študenti. K tým najúspešnejším patria  nádejný biológ D. Ondírko, angličtinárky K. Melišová a E. Afzaly, frankofilka L. Valúšková,  ruštinárky M. Formánková a A. Petráková. K novinkám patria skvelé umiestnenia recitátorov v anglickom jazyku, kde v súťaži Jazykový kvet prvák V. Kocák získal prvenstvo v krajskom kole a zaistil si tým postup do celoštátnej súťaže. Rovnako úspešne ako v prvom polroku gymnazisti i v priebehajúcom druhom veľmi úspešne rozširujú i zbierku športových trofejí,  v rámci športových výkonov je to najmä družstvo stolných tenistiek v zložení D. Dinghová, L. Hotařová, M. Kubíková a rovnako chlapčenské trio tvorené D. Rybárom, B. Ravasom a D. Hnátom.

K ďalším aktivitám školy patria i vzácne návštevy, ktorých podpisy zapĺňajú ďalšie a ďalšie stránky školskej kroniky a stávajú sa tak súčasťou histórie školy. K  najčerstvejším váženým hosťom patrí  dôstojný pán Anton Srholec, ktorý budúcim maturantom veľmi úprimne porozprával o svojich zážitkoch z čias 2. svetovej vojny, o praktikách komunizmu a tiež o svojom súčasnom pôsobení v práci s ľuďmi žijúcimi na periférii spoločnosti. Študentov oslovila nielen jeho otvorenosť, ale i zmysel pre humor a obdivuhodný pozitivizmus a optimistický nadhľad napriek všetkému, čím v živote musel prejsť. Sme nesmierne radi, že teóriu, ktorú žiaci počúvajú na hodinách občianskej náuky či dejepisu, učitelia oživujú a robia oveľa autentickejšou práve vďaka vzácnym pamätníkom, ktorí sú živými svedkami len inak možno nič nehovoriacich fráz v učebniciach.

Predveľkonočnú náladu pár dní nato učiteľom školy pozdvihla návšteva divadelného predstavenia Radošinského naivného divadla Jánošík po tristo rokoch a o kultúrne zážitky neboli nijako ochudobnení ani žiaci školy. Posledný deň pred veľkonočnými prázdninami sa im totiž svojím zábavným a atypickým koncertom predstavila známa slovenská skupina Fragile.

Jedným z posledných aprílových podujatí bol Deň Zeme, ktorý pripravili študenti 2.A a 3.A pre žiakov prímy až kvarty a deti z MŠ Skalica, pracovisko Hviezdoslavova. Na školskom dvore i v priestoroch školy bolo pripravených množstvo športových, tvorivých, ale najmä ekologicky zameraných aktivít, ktoré, súdiac podľa ohlasov i nadšenia, deti  zaujali.

A čo nás čaká najbližšie? Najvyššie, celoslovenské kolá súťaží, pribudnú rozlične zamerané exkurzie, výlety, poznávací zájazd do Londýna a mnoho ďalšieho. Ale o tom opäť nabudúce.

Mgr. Zuzana Kolštromová

 

 

Share This Article