Je Mesto Skalica pripravené na Skalické dni?

Niektorí poslanci Mesta Skalica, na základe obáv o riadny priebeh Skalických dní najmä v obave o riadne zabezpečenie ubytovania a programu hostí  požiadali primátora mesta o zvolanie mimoriadneho mestského zastupiteľstva. O konanie zasadnutia požiadali poslanci Krivský, Ozábalová, Hertl, Srholec, Štefanec, Kadlečík, Vidovič a Kojš.

 K téme sa pre naše médium vyjadrila poslankyňa Anna Ozábalová. „Pre zvolanie mestského zastupiteľstva sme sa rozhodli preto, lebo nemáme žiadne informácie z hľadiska družobných stykov počas Skalických dní. Nemáme informácie aké delegácie prídu, kde budú mať nocľah, stravu a aký budú mať program. Treba to riešiť, lebo máme už hanby voči týmto mestám dosť“, zhodnotila. Zastupitelstvo sa uskutoční 17.8.2016

ĎALEJ:  Pozrite si program na Skalické dni 2016!

Share This Article