Kostol sv. Pavla Pustovníka v Skalici sa dočká rekonštrukcie

Mestu Skalica v týchto dňoch Ministerstvo kultúry SR schválilo projekt na reštaurovanie bočného oltára sv. Anny v kostole sv. Pavla Pustovníka. Súčasťou projektu je aj reštaurovanie barokového mobiliáru kostola.

Kostol sv. Pavla Pustovníka z neskorobarokového obdobia už v súčasnosti neslúži cirkevným účelom, no patrí k významným pamiatkam mesta Skalica. „Účelom a hlavným zámerom projektu je oprava bočného oltára sv. Anny, ale aj barokového mobiliáru, ktorý je veľmi hodnotný z viacerých hľadísk – od historického, pamiatkového až po samotné remeselné prevedenie,“ hovorí viceprimátor Skalice Milan Roman. No v prvej fáze projektu sa bude reštaurovať sochárska výzdoba oltára.

Projekt na rekonštrukciu bol schválený len v týchto dňoch. No vďaka tomu bude môcť Skalica počítať so spolufinancovaním opravy pamiatky. „Ide o dotáciu vo výške 15 tisíc eur z Ministerstva kultúry SR,“ dopĺňa Milan Roman.

mesto

„Ku koloritu Skalice patria jednoznačne aj naše pamiatky. Ak si ich budeme vedieť udržiavať, prinesie to väčší záujem turistov o naše mesto. Samozrejme, nie je v našich silách a možnostiach nášho rozpočtu suplovať úlohu štátu, no aj malá podpora je vítaná,“ hovorí viceprimátor.

Po úspešných projektoch v oblasti športu je obnova kultúrnych pamiatok v meste prostredníctvom dotácií či inej štátnej alebo európskej podpory ďalšou pozitívnou správou pre Skaličanov.

Share This Article