Lesopark v Malackách znova ožíva

Malacký lesopark, ktorý sa nachádza  v časti Rádek, dostáva krajšiu tvár. V najbližšom období sa končí prvá etapa jeho revitalizácie. Ide už o prvé reálne výsledky Dohody o spolupráci pri vybudovaní mestskej rekreačnej oblasti Lesopark – Šťovík medzi mestom a Vojenskými lesmi a majetkami (VLM). Dokument na jar tohto roka podpísali  primátor Malaciek Juraj Říha a riaditeľ VLM, odštepný závod Malacky, Peter Bartošek.

lesopark futbalové ihrisko

Na základe tejto dohody lesníci zabezpečili prerezávku suchých stromov a mesto začalo s úpravami parku. Pôvodné futbalové ihrisko už bolo zbavené hustej náletovej zelene a v jeho blízkosti sa stavia nové ohnisko. Onedlho pribudnú lavičky a nové futbalové brány. Vďaka dotácii z Envirofondu bola zlikvidovaná čierna skládka pri vstupe do lesoparku. Primátor Malaciek Juraj Říha: „Chceme do tejto lokality vrátiť život. Symbolickým prvým krokom bol tohtoročný Deň Zeme v apríli, keď sme spolu s malackými deťmi zasadili prvú lipu. Rád vidím, ako práce na skrášlení lesoparku pokračujú. Naším zámerom je vytvoriť prírodný a kultúrno – športovo – rekreačný areál regionálneho významu.“

Share This Article