Malacky: Prvá pomoc pre dospelých opäť pomáha

Od prvého apríla 2016 začína prevádzkovať lekársku službu prvej pomoci pre dospelých nemocnica v Malackách. Obyvatelia regiónu tak majú možnosť v naliehavých prípadoch navštíviť slúžiacich lekárov priamo v nemocnici. Povolenie vydal prevádzkovateľovi nemocnice Malacky Bratislavský samosprávny kraj.

„Sme veľmi radi, že po nepríjemnostiach, ktorým sme boli svedkami, sa nám podarilo v zrýchlenom režime sprevádzkovať lekársku službu prvej pomoci pre dospelých. Detská LSPP by mala spustiť prevádzku v najbližších týždňoch,“ vyjadril sa lekár samosprávneho kraja Valerián Potičný.

Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých bude pre obyvateľov malackého regiónu otvorená už dnes od 16:00 a nepretržite celý víkend priamo v nemocnici v Malackách. Pacienti dostanú lekárske ošetrenie a v prípade vážnejších stavov, vyžadujúcich si hospitalizáciu, ich prevezme Ústavná pohotovostná služba, ktorá je takisto priamo v nemocnici Malacky.

Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých v nemocnici v Malackách bude pre pacientov slúžiť v pracovných dňoch od 16:00 a počas víkendov nepretržite. Prevádzkovateľ nemocnice Malacky, Nemocničná a.s., dostal povolenie od Bratislavského samosprávneho kraja, ktorého dlhodobou prioritou je zdravotníctvo a riešenie spádovej oblasti Malacky.

Share This Article