Malacky zvažujú členstvo v niektorých záujmových združeniach

 

Malacky sú členom niekoľkých záujmových združení, napríklad Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), regionálneho združenia ZMOS-u Združenie miest a obcí Záhoria (ZMOZ), Oblastnej organizácie cestovného ruchu Záhorie (OOCR Záhorie) či Spolku pre podporu Pomoravia. Pokračovanie v niektorých z členstiev mesto zvažuje; dôvodom je predovšetkým finančný aspekt. „Momentálne posudzujeme adekvátnosť poplatkov za toto členstvo a výhodnosť benefitov, t.j. propagáciu Malaciek zo strany partnerov a zapájanie nášho mesta do partnerských projektov,“ hovorí primátor Juraj Říha. Členstvo v ZMOS-e je nespochybniteľné, avšak zvažuje sa členstvo v ZMOZ a v OOCR.

Malacky sú plnohodnotným členom ZMOS-u, ktorý vedenie mesta považuje za dôstojného a reprezentatívneho zástupcu všetkých samospráv. Keďže ZMOZ je regionálnym združením ZMOS-u, ide o duplicitné členstvo aj platby členských príspevkov. Primátor Malaciek Juraj Říha: „Zatiaľ sme v tejto oblasti zdržanliví. V spolupráci s partnermi chceme aj naďalej pokračovať, avšak vieme si ju predstaviť v inej forme.“

Nové vedenie OOCR sa nedávno zúčastnilo na rokovaní mestskej komisie pre kultúru a cestovný ruch, nevedeli však poslancom konkrétne zodpovedať otázky o rozvoji Malaciek v tejto oblasti, ba dokonca nemali jasnú predstavu o smerovaní organizácie ani o spoločnom zámere propagovania obcí na Záhorí. Keďže OOCR nemá pevnú štruktúru a všetky predstavené aktivity v oblasti cestovného ruchu by sa konali len na báze marketingu vytvoreného samotnou obcou, členovia komisie nie sú za zotrvanie v tejto organizácii. Komisia zatiaľ primátorovi neodporučila uhradiť členské v OOCR na tento rok 2015.

Primátor Malaciek Juraj Říha: „Prioritne sa venujeme vytváraniu príjemného prostredia pre Malačanov. Pretože návštevníci sa budú v Malackách dobre cítiť iba vtedy, keď tu bude vládnuť pohoda zo strany obyvateľov. Až potom sa môžeme podieľať na propagácii regiónu.“ Ročné členské v ZMOZ je vyše 3 tisíc €, v OOCR vyše 4 tisíc €.

 

 

Ľubica Pilzová, poverená vedúca Odd. marketingu, MsÚ Malacky

Share This Article