Metropolitné regióny musia spolupracovať

 

 

Začiatkom júna sa v Bratislave stretnú zástupcovia metropolitných regiónov a samotných metropol okolitých štátov. Aj tie sa vo vzťahu k Bruselu stretávajú s podobnými problémami ako bratislavská župa.

Byť regiónom, v ktorom sídli hlavné mesto je na jednej strane veľkou devízou minimálne v oblasti inovácii, vedy, výskumu a cestovného ruchu. No bohaté hlavné mesto robí automaticky bohatý aj región. Toto bohatstvo je však len na papieri,“ vysvetlil najväčší problém metropolitných regiónov predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Problematika decentralizácie, kompetencií a financovania samospráv a najmä špecifické problémy metropolitných regiónov V4 boli témou včerajšieho stretnutia župana Pavla Freša a zástupcov regiónov, v ktorých sídli hlavné mesto, priamo v Bruseli. Metropolitné regióny V4+ boli zastúpené Adrianou Krnáčovou, primátorkou Prahy, koordinátorom národnej delegácie ČR Richardom Zábranským, zástupcom mesta Viedeň v Bruseli Haraldom Buergerom, primátorom Bratislavy Ivom Nesrovnalom, koordinátorom národnej delegácie Maďarska Davidom Bencsikom a stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia Dolného Rakúska a maršálek Mazowietskeho vojvodstva Adam Struzik.

Zástupcovia participujúcich miest a regiónov sa stretnú 9. a 10. júna v Bratislave na Vyšehradskom fóre, ktorého nosnou témou budú skúsenosti a problémy metropolitných regiónov. Regióny V4 by vo svojej súdržnosti mali oživiť aj spoluprácu na regionálnej úrovni. Stretnutia sa v Bratislave zúčastnia aj reprezentanti Viedne a Dolného Rakúska, nielen regióny V4.

Okrem výmeny skúseností budú zástupcovia hľadať aj riešenia spoločných výziev, ktorých majú metropolitné regióny viac ako ostatné.

Share This Article