MHKH Skalica: Deti na hokej!

Rok 2016 bude pamätným rokom skalického hokeja. Pripomenieme si 80. výročie jeho založenia. Túto mimoriadnu udalosť chce osláviť aj Mestský hokejový klub mládeže MHKM Skalica, n.o, ktorého hlavnou myšlienkou bolo nastavenie systematickej dlhodobej a koncepčnej práce s mládežou, vzdelávanie a výchova detí v oblasti ľadového hokeja pod gesciou mesta Skalica – mesta, kde má hokej dlhodobú tradíciu. Čestným prezidentom mládežníckeho klubu sa v tomto roku stal Žigmund Pálffy.
titulka 34
Najdôležitejším projektom klubu v roku 2016 bude akcia „Deti na hokej“, ktorá sa uskutoční dňa 17.1.2016 na zimnom štadióne v Skalici v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH). Jej cieľom bude zábavnou formou spropagovať hokej a aktivity MHKM Skalica, n.o, zvýšiť počet športujúcich detí, zlepšiť športovú zdatnosť detí a rozšíriť základňu hokejistov v Skalici.

Nezabúdajme, že akcia Deti na hokej sa uskutoční už 17.1.2015 na žimnom štadióne v Skalici.

Share This Article