Mladí hasiči Skalického okresu na krajskom kole hry Plameň 2014

DHZ Kopčany
DHZ Kopčany

Dobrovoľná požiarna ochrana, Krajský výbor Trnava,  v spolupráci s DHZ Jelka a OV DPO Galanta usporiadala 14. 6. 2014 krajské kolo hry Plameň 2014.

Z okresu Skalica na krajské kolo si vybojovali postup družstvo chlapcov  DHZ Kopčany a družstvo dievčat  DHZ Unín. Zo Senického okresu si postup vybojovali chlapci DHZ Sekule a dievčatá  DHZ Moravský svätý Ján.  Súťaž sa konala na futbalovom  ihrisku v Jelke. Po vstupnej kontrole preukazov sa uskutočnil slávnostný nástup, kde súťažiacich privítal podpredseda krajského výboru DPO p. Czajlík  a krajská predsedníčka DPO SR p. Hurbanisová. K súťažným družstvám sa prihovoril aj viceprezident DPO SR a predseda republikovej komisie mládeže p. Urdovič. Poprial súťažiacim veľa šťastia pri plnení disciplín.

Súťažilo sa v podľa pravidiel  pre celoštátnu hru Plameň schválenej snemom DPO SR 20. 4. 2013 a účinnosť nadobudli dňom 1. 1. 2014. Súťažilo sa v týchto disciplínach : požiarny útok s prekážkami – medzinárodný , štafetový beh na 400m s prekážkami – medzinárodný a požiarny útok s vodou. Požiarny útok s vodou sa hodnotil samostatne a v kategórii  chlapci zvíťazil kolektív  DHZ Kopčany s časom 20,75 sek.,  na druhom mieste kolektív  DHZ Sekule a tretie miesto patrilo kolektívu  DHZ Špačince s časom 21,94 sek . V kategórii dievčatá sa na prvom mieste umiestnil kolektív zo Zelenča s časom 17,09 sek.,  na druhom mieste sa umiestnil kolektív z Dvorníkov s časom 20,01 sek. a na treťom mieste sa umiestnil kolektív z Moravského svätého Jána s časom 20,31 sek.  Na krajskom kole boli kolektívy hodnotené v dvoch disciplínach a to  požiarny útok s prekážkami medzinárodný a štafetový beh 400 m s prekážkami medzinárodný. V kategórii chlapci sa na prvom mieste umiestnil kolektív  DHZ Špačince,  na druhom mieste kolektív  DHZ Kopčany a na treťom mieste kolektív  DHZ Sekule. V kategórii dievčatá sa na prvom mieste umiestnil kolektív zo Zelenča,  na druhom mieste kolektív DHZ Unín a na treťom mieste kolektív z Moravského svätého Jána. Poďakovanie patrí obom kolektívom zo Skalického okresu za veľmi peknú a úspešnú reprezentáciu.

DHZ Kopčany sa chce poďakovať sponzorom p. Bitalovi z reštaurácie Luna za prípravu stravy a pánovi starostovi obce Kopčany Ing. Dubeckému za finančnú pomoc.

 

 

 

Radovan Malík

 

 

DHZ Kopčany a DHZ Unín

 

 

Tabuľka s umiestnením:

DHZ Okres CTIF Štafeta Útok Poradie
1 . pokus 2 . pokus 1 . pokus 2 . pokus 1 . pokus 2 . pokus
Kopčany SI 215,30 88,23 102,27 93,78 22,62 20,75 2
Dvorníky PN-HC 227,70 147,12 103,09 93,11 ND 22,44 5
Sládkovičovo GA 137,80 123,97 84,93 86,11 48,34 24,43 4
Sekule SE 107,51 99,58 96,44 83,92 20,94 23,74 3
Špačince TT 53,29 61,26 84,42 87,08 22,20 21,94 1

 

Share This Article