Mladí hasiči v Chropove

Contents
Dobrovoľný hasičský zbor Chropov usporiadal 24.augusta 2014 Pohárovú súťaž mladých hasičov o Pohár obce Chropov, v kategórii chlapci a dievčatá. Súťažilo sa v dvoch disciplínach: požiarny útok s vodou a pretek jednotlivca. Pohárovej súťaže sa zúčastnilo 7 hasičských družstiev. V kategórii chlapci súťažilo päť kolektívov: Kopčany, Skalica , Koválovec, Závod, Radošovce. V kategórii dievčatá dva kolektívy: Chropov a Radošovce.Na slávnostnom nástupe veliteľka súťaže Iveta Chrenková privítala predsedu OV DPO Skalica p. Lukáča a riaditeľa OV DPO Skalica p. Dermíška. Ďalej privítala starostu obce Chropov a všetkých rozhodcov. Na porade rozhodcov disciplín s vedúcimi kolektívov a veliteľov družstiev boli oboznámení s pravidlami súťaže. Súťažilo sa podľa pravidiel hry Plameň s úpravami pre pohárovú súťaž. Po porade sa prešlo k plneniu prvej disciplíny pretek jednotlivca.Z každého družstva traja členovia na dva pokusy a hodnotil sa lepší čas. Samostatne boli ohodnotení prvý traja v preteku jednotlivca v kategórii chlapci a dievčatá. V kategórii chlapci na prvom mieste sa umiestnil Juraj Paták DHZ Kopčany, na druhom mieste Lukúvka z DHZ Skalica a na treťom mieste Rúžička z DHZ Skalica. V kategórii dievčatá sa na prvom mieste umiestnila Stehlíková z DHZ Radošovce, na druhom mieste Dominika Blažková z DHZ Kopčany a na treťom mieste Dermíšková z DHZ Chropov.Druhou disciplínou bol požiarny útok s vodou na dva pokusy a do celkového hodnotenia sa počítal lepší čas. Celkové vyhodnotenie v kategórii chlapci,  sa na prvom mieste umiestnili hasiči Kopčany, na druhom mieste hasiči z Koválovca, na treťom mieste sa umiestnili hasiči Skalice. V kategórii dievčatá sa na prvom postupovom mieste umiestnili dievčatá z Radošoviec a na druhom mieste skončili dievčatá z Chropova.Ďalej bolo vyhodnotené súťažné družstvo v najlepšom požiarnom útoku. Hodnotené boli spolu chlapci a dievčatá a na prvom mieste sa umiestnili chlapci Kopčany. Gratulácia patrí víťazom, ale aj ostatným družstvám ktoré sa zúčastnili pohárovej súťaže. Poďakovanie patrí DHZ Chropov za prípravu pohárovej súťaže mladých hasičov.
Dobrovoľný hasičský zbor Chropov usporiadal 24.augusta 2014 Pohárovú súťaž mladých hasičov o Pohár obce Chropov, v kategórii chlapci a dievčatá. Súťažilo sa v dvoch disciplínach: požiarny útok s vodou a pretek jednotlivca. Pohárovej súťaže sa zúčastnilo 7 hasičských družstiev. V kategórii chlapci súťažilo päť kolektívov: Kopčany, Skalica , Koválovec, Závod, Radošovce. V kategórii dievčatá dva kolektívy: Chropov a Radošovce.
Na slávnostnom nástupe veliteľka súťaže Iveta Chrenková privítala predsedu OV DPO Skalica p. Lukáča a riaditeľa OV DPO Skalica p. Dermíška. Ďalej privítala starostu obce Chropov a všetkých rozhodcov. Na porade rozhodcov disciplín s vedúcimi kolektívov a veliteľov družstiev boli oboznámení s pravidlami súťaže. Súťažilo sa podľa pravidiel hry Plameň s úpravami pre pohárovú súťaž. Po porade sa prešlo k plneniu prvej disciplíny pretek jednotlivca.
Z každého družstva traja členovia na dva pokusy a hodnotil sa lepší čas. Samostatne boli ohodnotení prvý traja v preteku jednotlivca v kategórii chlapci a dievčatá. V kategórii chlapci na prvom mieste sa umiestnil Juraj Paták DHZ Kopčany, na druhom mieste Lukúvka z DHZ Skalica a na treťom mieste Rúžička z DHZ Skalica. V kategórii dievčatá sa na prvom mieste umiestnila Stehlíková z DHZ Radošovce, na druhom mieste Dominika Blažková z DHZ Kopčany a na treťom mieste Dermíšková z DHZ Chropov.
Druhou disciplínou bol požiarny útok s vodou na dva pokusy a do celkového hodnotenia sa počítal lepší čas. Celkové vyhodnotenie v kategórii chlapci,  sa na prvom mieste umiestnili hasiči Kopčany, na druhom mieste hasiči z Koválovca, na treťom mieste sa umiestnili hasiči Skalice. V kategórii dievčatá sa na prvom postupovom mieste umiestnili dievčatá z Radošoviec a na druhom mieste skončili dievčatá z Chropova.
Ďalej bolo vyhodnotené súťažné družstvo v najlepšom požiarnom útoku. Hodnotené boli spolu chlapci a dievčatá a na prvom mieste sa umiestnili chlapci Kopčany. Gratulácia patrí víťazom, ale aj ostatným družstvám ktoré sa zúčastnili pohárovej súťaže. Poďakovanie patrí DHZ Chropov za prípravu pohárovej súťaže mladých hasičov.

 

Radovan Malík

 

 

Share This Article