Mladí hasiči v Uníne

Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany a komisia mládeže usporiadala 24. 5. 2014 v Uníne okresné kolo hry Plameň 2014.

Okresného kola sa zúčastnilo 10 kolektívov mladých hasičov,  ktoré boli rozdelené  na kategóriu chlapci a kategóriu dievčatá. V kategórii chlapci súťažilo osem kolektívov: Kopčany, Unín , Skalica 1, Gbely, Koválovec, Skalica 2, Radošovce a Chropov. V kategórii dievčatá dva kolektívy: Unín a Radošovce.

Na okresnom kole sa plnili štyri disciplíny a to teória, požiarny útok CTIF, štafetový beh na 400 m s prekážkami a požiarny útok s vodou. Po slávnostnom nástupe predsedníčka komisie mládeže p. Kudláčová zahájila súťaž. Po porade vedúcich kolektívov a veliteľov boli pridelené štartovné čísla podľa ktorých sa postupne plnili disciplíny. Všetky kolektívy na okresné kolo prišli dobre pripravené a ukázali svoje vedomosti v teórii a zručnosť v ďalších disciplínach.

V kategórii chlapci sa na prvom postupovom mieste umiestnili hasiči Kopčany, na druhom mieste hasiči z Unína, na treťom mieste sa umiestnili hasiči Skalice 1. V kategórii dievčatá sa na prvom  postupovom mieste umiestnili dievčatá z Unína a na druhom mieste skončili dievčatá z Radošoviec. Samostatne boli pohármi ohodnotené tri súťažné družstvá v najlepšom požiarnom útoku. Hodnotené boli spolu chlapci s dievčatami.  Na prvom mieste chlapci Kopčany s časom 21,34 sek, na druhom mieste Unín dievčatá s časom 26,89 a na treťom mieste dievčatá z Radošoviec. Víťazné družstvá chlapcov a dievčat budú Skalický okres reprezentovať na krajskej súťaži 14. 6. 2014 v Jelke.  Gratulácia patrí víťazom ale aj ostatným družstvám ktorá sa zúčastnili okresného kola. Poďakovanie patrí starostovi obce Unín p. Andelovi  aj  DHZ Unín za prípravu okresného kola.

 

Radovan Malík, DHZ Kopčany

Share This Article