Mladí študenti z VIA HUMANA tvorili rozprávkovo rozprávkovú Skalicu

Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA Skalica  je aktívnou školou a snaží sa aktivizovať aj svojich študentov.  Dôkazom toho je i veľa aktivít, ktoré realizuje. Snaží sa vytvárať najmä prepojenie medzi školou a praxou i formou zapájania sa do súťaží. Jednou z takýchto aktivít bola účasť na 22. ročníku prezentačnej výstavy výrobkov a prác žiakov stredných škôl Mladý tvorca 2014, ktorá sa konala v Nitre. Sprievodnými akciami boli JobExpo 2014 – predstavenie podnikov a pracovných agentúr.

Zúčastnili sme sa vo vlastnom výstavnom stánku s prezentáciou školy, kde naši študenti informovali návštevníkov a škole a jej aktivitách. Súčasťou bola i účasť v súťaži „TOP turistická destinácia regiónu“, ktorú organizovalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.  Na projekte k súťaži svedomito spolupracovali študenti odborov služby v cestovnom ruchu, informatika a informačné systémy a marketing.  Súčasťou bola príprava prezentácie s videom a leták. Spolupráca študentov v rámci odborov bola veľmi zaujímavá i tvorivá a naučila ich aj tímovo pracovať. Vytvárali prezentáciu, hľadali obrázky, tvorili texty, rozmýšľali o kostýmoch, ktoré použiť, natáčali upútavky, hrali sa s deťmi, pripravovali scenáre a z toho všetkého vyšiel krásny projekt so sloganom Rozprávkovo rozprávková Skalica.

Cieľom bolo, aby si študenti samostatne vybrali destináciu, ktorú chcú spropagovať a vzájomnou spoluprácou vytvorili projekt, ktorým zviditeľnia to naj v okolí. My sme sa rozhodli na Záhorí zviditeľniť naše kráľovské mesto Skalica a ponúknuť ho pre tých najmenších.

Študentka Natália Vidašičová akciu okomentovala: „Výlet bol na jednotku a zároveň veľmi poučný. Už aby bol ďalší.“

 

Mgr. Lenka Mikulová

SSOŠ Via Humana Skalica

 

 

Share This Article