Monografia obce Vrádište

Sobota 8. novembra  2014 patrila medzi  tie významnejšie dni  nielen pre obec Vrádište, ale aj pre mnohých vrádištanov. Práve v tento deň bola vo Vrádišti uvedená do života jej prvá monografia s názvom Vrádište – obec s historicky zakoreneným hospodárstvom, ktorej autorom je Mgr. Michal Kováč.
Za prítomnosti pozvaných hostí , obyvateľov obce, vinohradníkov a vinárov sa o 17,00 hod. v sále kultúrneho domu začala naozaj nezvyčajná slávnosť.  Najskôr  dôstojní páni rímskokatolíckej  a evanjelickej farnosti už tradične požehnali vína ročníka 2014. Potom náš rodák, kňaz Štefan Herényi pristúpil k slávnostnému aktu uvedenia knihy do života pokropením frankovkou z vrádištského vinohradu.  Spomenul pri tom, že ho ako mladého chlapca oslovil vtedajší kostolník  Ján Žák, aby zistil niečo z histórie nášho kostola v ktorom sa každú nedeľu a vo sviatky stretávajú. Napokon aj  tento materiál bol použitý pri zostavovaní monografie.  No hlavným impulzom bolo 620. výročie prvej písomnej zmienky o obci, ktoré sme si pripomenuli pred dvomi rokmi.  Tu sa autorovi knihy spolu s vrádištanmi a rodákmi podarilo zozbierať množstvo materiálu, ktorý mapoval históriu Vrádišťa od osídlenia v dobe popolnicových hrobov až po súčasnosť.  Záujem o túto výstavu podporil myšlienku vydania monografie.  Poďakovanie tiež patrí pánovi Petrovi Brezinovi  PhDr. za vydanie,  metodické usmernenie, grafickú a jazykovú úpravu.
Nech si v nej nájde každý to, čo hľadal, to čo si pamätal, na čo spomína  a aj to čo nevedel. Nech ľuďom, ktorí žijú mimo našej obce prinesie závan domova, nech sa pripomenú ľudia zo starých fotografií.
Na záver želáme tejto knihe veľa spokojných čitateľov.
Obec Vrádište
Share This Article