Na Deň učiteľov v Senici ocenili pedagogické a kultúrne osobnosti mesta

Koncertná sála Základnej umeleckej školy v Senici sa 28. marca, kedy majú sviatok všetci učitelia, stala miestom oceňovania kultúrnych a pedagogických pracovníkov zo Senice. Organizátormi slávnostného podujatia s dlhoročnou tradíciou sú Mesto Senica a Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti pri MsZ Senica. Samospráva mesta Senica touto akciou vzdáva vybraným jednotlivcom verejnú poctu za ich vykonanú prácu.

f83823f

„Priemerný učiteľ rozpráva. Dobrý učiteľ vysvetľuje. Výborný učiteľ ukazuje. Najlepší učiteľ inšpiruje.“ použil slová Ch. F. Browna primátor mesta Martin Džačovský vo svojom príhovore k oceneným, ktorí sú práve takýmito inšpiratívnymi osobnosťami. Vyzdvihol prácu učiteľov a poďakoval im za prístup ako k nej pristupujú, keďže majú významný podiel  na formovaní nastupujúcej generácie.  Tieto osobnosti svojej práci denno-denne obetujú kus voľného času, vkladajú do nej kus seba a robia ju tak,  ako najlepšie vedia. Iba tak totiž možno v týchto povolaniach presvedčiť a získať iných a dávať nové impulzy pre život.

Výnimočnosť každej ocenenej osobnosti priblížila účastníkom podujatia moderátorka Beata Kádeková. Po zápise do Pamätnej knihy mesta Senica si ocenené osobnosti prevzali z rúk primátora mesta a predsedníčky Komisie pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor pre občianske záležitosti pri mestskom zastupiteľstve Martiny Otrísalovej  pamätné listy a darčeky. Spestrením oceňovania bol kultúrny program, ktorý pripravila Základná umelecká škola Senica.  Za všetkých ocenených poďakovala na záver Štefánia Jánošová.

Share This Article