Na Senickú divadelnú jar postúpili Búranský tyjáder a Bodka

Regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti okresov Senica a Skalica sa už 45 rokov teší záujmu mladých divadelníkov. Inak tomu nebolo ani 22. marca 2016, keď sa v Dome kultúry v Senici zišli talentované deti zo základných a základných umeleckých škôl, ktoré odohrali 9 divadelných predstavení, tvorcovia divadla, hostia, odborná porota a hľadisko plné detských divákov. Počas súťažnej prehliadky sa konal tiež odborný hodnotiaci seminár, ktorého cieľom bolo pomôcť zdokonaliť a vycibriť divadelné inscenácie a poskytnúť námety do ďalšej tvorivej práce v oblasti divadla hraného deťmi. Senické zrkadielko Anky Gamanovej organizačne pripravilo Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Senici a s podporou Mesta Senica a Coop Jednoty, SD v Senici.

SZAG 2016, Búranský tyjáder

Deti radi súťažia a tak sa maximálne snažili zaujať a zabojovať o postup do krajskej súťaže detskej dramatickej tvorivosti. Vyhrať však mohli len dva kolektívy, jeden za okres Senica a jeden za okres Skalica. V tomto roku sa to podarilo Búranskému tyjádru zo ZUŠ v Šaštíne-Strážach, ktorý získal 1. miesto za inscenáciu Ujko Obžera kráľom v réžii Ivana Fodora. Rovnako prvé miesto a právo vystúpiť na krajskej súťaži Senická divadelná jar patrí detskému divadelnému súboru Bodka zo ZŠ v Skalici, Vajanského ulica, ktorý pod vedením Jany Kutalovej divadelne stvárnil rozprávku Pavla Dobšinského Ružový púčik. Pekné 2. miesta si zo súťaže odniesli detský divadelný súbor Zádrapky zo ZUŠ v Senici za príbeh Hany Sekyrkovej v dramatizácii Ľuboslavy Paveskovej s názvom Dobrodružstvá levíčaťa Sunara a detský divadelný súbor Studnička pôsobiaci pri ZUŠ v Skalici za predstavenie Astrid Lindgrenovej o zbojníckom dievčati Ronja /réžia Jana Kutalová/. Odborná porota – režisér Jozef Chudík a pedagóg a dramaturg Ján Hyža ocenila 3. miestami vystúpenia novovzniknutého dramatického krúžku Dvojky zo ZŠ v Senici, Komenského ulica za autorskú scénku vedúcej kolektívu Hany Kalamenovej Čertočarodejnica a rozprávku Hansa Christiana Andersena Lietajúci kufor v podaní detského divadelného súboru Drak pracujúceho pod režijným vedením Jany Kutalovej pri ZUŠ v Skalici, Obecnom úrade v Radošovciach a Základnej škole v Radošovciach. Na Senickom zrkadielku Anky Gamanovej boli udelené tiež štyri individuálne ocenenia – cena za výber témy Jane Kutalovej /súbor Studnička, ZUŠ Skalica, Ronja/, cena za pedagogické vedenie inscenácie Ženský zákon Simone Šedivej /DDS ZŠ Borský Mikuláš/, cena za stvárnenie postavy Ronja členke súboru Studnička zo ZUŠ v Skalici Dáši Vlkovej a cena za stvárnenie postavy Klebetnice v hre Ženský zákon členke súboru zo ZŠ v Borskom Mikuláši Anete Kubíkovej.

Na súťažnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Trnavského kraja Senickej divadelnej jari, ktorá bude 13. apríla opäť v Dome kultúry v Senici želáme zástupcom okresov Senica a Skalica – detskému divadelnému súboru Búranský Tyjáder zo ZUŠ v Šaštíne-Strážach a detskému divadelnému súboru Bodka zo ZŠ v Skalici, Vajanského ulica veľa úspechov.

Share This Article