Na Záhorí hrozia povodne z trvalého dažďa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrologická výstraha pre okres Skalica

Povodeň z trvalého dažďa
Druh výstrahy:
  • Povodeň z trvalého dažďa


Stupeň: 2. stupeň 
Výstraha aktualizovaná: 12.09.2014 07:41 
Trvanie výstrahy: od 12.09.2014 08:00 do 12.09.2014 14:00
Výstraha:
Vzhľadom na už spadnuté zrážky a ďalší očakávaný trvalý dážď a nasýtenosť povodí je predpoklad ďalšieho vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom PA.
Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov mimo vodných tokov.
Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný.

Hydrologická výstraha pre okres Senica

Povodeň z trvalého dažďa
Druh výstrahy:
  • Povodeň z trvalého dažďa


Stupeň: 2. stupeň 
Výstraha aktualizovaná: 12.09.2014 07:41 
Trvanie výstrahy: od 12.09.2014 08:00 do 12.09.2014 14:00
Výstraha:
Vzhľadom na už spadnuté zrážky a ďalší očakávaný trvalý dážď a nasýtenosť povodí je predpoklad ďalšieho vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom PA.
Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov mimo vodných tokov.
Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný.

Hydrologická výstraha pre okres Malacky

Povodeň z trvalého dažďa
Druh výstrahy:
  • Povodeň z trvalého dažďa


Stupeň: 2. stupeň 
Výstraha aktualizovaná: 12.09.2014 07:41 
Trvanie výstrahy: od 12.09.2014 08:00 do 12.09.2014 14:00
Výstraha:
Vzhľadom na už spadnuté zrážky a ďalší očakávaný trvalý dážď a nasýtenosť povodí je predpoklad ďalšieho vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom PA.
Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov mimo vodných tokov.
Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný.

Share This Article