Najlepšou školou v okrese je Via Humana!

Denník SME v spolupráci s Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy zverejnili rebríček najlepších základných a stredných škôl podľa nasledujúcich kritérií:

Kritéria pre SŠ:

• Maturita – slovenský jazyk
• Maturita – matematika
• Maturita – cudzí jazyk
• Mimoriadne výsledky žiakov
• Nezamestnanosť absolventov oproti miere evidovanej nezamestnanosti v okrese.

Do samostatného hodnotenia sa nedostalo veľa škôl zo Skalického okresu. Portál www.sme.sk informuje: „Ak ste nejakú školu v rebríčku nenašli, pravdepodobne bude v druhej polovici, alebo nesplnila kritériá pre zaradenie do hodnotenia.“

Najlepšou hodnotenou školou zo Skalického okresu sa stala Súkromná stredná odborná škola Via Humana. S počtom 62.6% skončila v Skalickom okrese škola na prvom mieste. V tabuľke najlepších škôl v Trnavskom kraji získala 9.miesto, a celoslovensky sa škola umiestnila na 95.mieste!

Share This Article