Obišli s mastnou pokutou: Bez rúšok, oznamovateľka na pátraní a vodič bez vodičského!

Žena na políciu nahlásila, že ich prenasleduje auto. Polícia toto oznámenie preverovala ako možné podozrenie z priestupku proti občianskemu spolunažívaniu.

Počas preverovania však policajti zistili, že po oznamovateľke  vyhlásili kolegovia v Ružomberku pátranie.  Preto ju predviedli na Obvodné oddelenie PZ Senica, kde ju vypočuli. 

Okrem nej sa v aute nachádzala ďalšia žena a dvaja muži. Celá posádka pôsobila dosť podozrivo a pri kontrole vodiča policajti zistili, že jazdí aj napriek tomu, že vôbec nemá  vydaný vodičský preukaz. Ďalšiu jazdu mu preto zakázali a vec postúpili na riešenie správnemu orgánu. 

Navyše, rúško na tvári mala len oznamovateľka, ostatní traja  túto povinnosť ignorovali. Keď ich policajti upozornili na povinnosť prekryť si horné dýchacie cesty, odmietli to a začali sa správať arogantne a vulgárne. Nezodpovednú posádku auta vyriešili policajti v zmysle zákona o civilnej ochrane. Podľa neho je za takýto priestupok  spáchaný počas mimoriadnej situácie, možné uložiť pokutu v blokovom konaní do 1000 Eur. 

Share This Article