Okresné kolo hasičov v Kopčanoch

Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany v spolupráci s DHZ Kopčany usporiadalo 7. 6. 2014 na ihrisku TJ Kopčany Okresné kolo DHZ okresu Skalica a to kategória muži , ženy a dorastenci.

Okresného kola sa zúčastnilo 13 mužských družstiev, 6 ženských družstiev a jedno dorastenecké družstvo. Po slávnostnom nástupe a príhovoroch  predsedu OV DPO Skalica p. Lukáča  a starostu Obce Kopčany Ing. Dubeckého,  sa súťažiacim pridelili štartovné  čísla a rozbehli sa samotné súťaže. Súťažilo sa v dvoch disciplínach, štafeta 8 x 50 m a požiarny útok s vodou. Obe disciplíny  sa prevádzali na dva pokusy.  Za horúceho počasia predvádzali družstvá dobré výsledky. V kategórii muži sa najlepšie darilo DHZ Brodské, ktoré sa umiestnilo na 1. mieste, súčet časov 105,62 sek.,   na druhom mieste DHZ Popudinské Močidľany,  súčet časov 108,62 sek. a na treťom mieste Unín,  súčet časov 111,65. V kategórii ženy sa na 1. mieste umiestnili domáce ženy  DHZ Kopčany,  súčet časov 124,69 sek.,  na 2. mieste DHZ Gbely,  súčet časov 127,43 sek.,   a na 3.  mieste sa umiestnili ženy  DHZ Unín, súčet časov 135,79 sek. .

Domáci organizátori pripravili veľmi dobré podmienky na súťaženie a poďakovanie patrí tým, ktorí sa podieľali  na prípravách okresného kola DHZ. Poďakovanie patrí reštaurácia Luna a pánovi Bitalovi za prípravu občerstvenia pre súťažiacich a rozhodcov. DHZ Kopčany touto cestou ďakuje aj TJ Kopčany za možnosť využitia  priestorov ihriska. Veliteľ DHZ Kopčany ďakuje starostovi obce Kopčany  za pomoc pri usporiadaní takejto akcie.

 

 

Radovan Malík

Share This Article