Oproti minulému roku stúpol počet dopravných nehôd spôsobených alkoholom

Za prvý polrok 2014 zaevidovali policajti na cestách Trnavského kraja 599 dopravných nehôd, čo je o 26 nehôd viac ako vlani. Najviac, 176 dopravných nehôd, evidujeme v okrese Trnava, v okrese Galanta 113 dopravných nehôd, 95 dopravných nehôd v okrese Dunajská Streda, 59 dopravných nehôd v okrese Senica, 57 dopravných nehôd v okrese Piešťany, 53 dopravných nehôd v okrese Hlohovec a 46 dopravných nehôd v okrese Skalica. Nárast v počte dopravných nehôd bol zaznamenaný  v okresoch Hlohovec (+12), Trnava (+11), Senica (+10), Galanta (+9) a Skalica (+7).

Pri 14 dopravných nehodách tragicky zahynulo 18 osôb, z toho 8 bolo vodičov osobných áut, 5 spolujazdcov, 2 motocyklisti, chodec, cyklista a vodič nákladného auta. Počet usmrtených pri dopravných nehodách sa zvýšil najmä v okrese Piešťany, Senica, Skalica a Hlohovec.  Najčastejšou príčinou tragických nehôd bola neprimeraná rýchlosť jazdy, porušenie povinností vodiča a nesprávny spôsob jazdy. Dopravní policajti zaevidovali na cestách mimo obce 9 nehôd, pri ktorých bolo usmrtených až 13 osôb. Počet usmrtených sa oproti minulému roku zvýšil o polovicu. Podľa následkov boli za najrizikovejšie úseky vyhodnotené cesty I. a II. triedy. Najviac nehôd s tragickým koncom evidujeme v januári. Pri 4 dopravných nehodách zahynulo 5 osôb. Od februára až do mája sa situácia stabilizovala a k nárastu prišlo opäť v júni, keď pri 3 dopravných nehodách zahynulo 6 osôb (nehoda autobusu a 4 usmrtení).

Pozitívne hodnotíme pokles ťažko zranených osôb 48 (-8). Okrem okresu Trnava a Skalica došlo vo všetkých ostatných okresoch oproti minulému roku k ich zníženiu. Pri nehodách sa 316 osôb ľahko zranilo. 50 % nárast ľahko zranených sme zaevidovali v okrese Piešťany a Hlohovec, nasleduje Trnava a Skalica.

Pri každej ôsmej dopravnej nehode namerali policajti vodičovi alkohol. Počet vodičov, ktorí spôsobili nehodu pod vplyvom alkoholu, sa zvýšil najmä v okrese Trnava o 7 vodičov  a v okrese Senica. Najväčší podiel na nehodovosti mali za polrok vodiči motorových vozidiel. Dopravné nehody zavinili z celkového počtu v 536 prípadoch. Chodci zavinili 18 (-3) dopravných nehôd. Vodiči nemotorových vozidiel zavinili 30 (+23) dopravných nehôd. Takmer polovicu nehôd zapríčinili vodiči tým, že porušili základné povinnosti vodiča, jazdili neprimerane rýchlo a dôvodom bola aj nesprávna jazda cez križovatku. Najviac nehôd, až 385 zaevidovali policajti v obci.

 

Prehľad základných ukazovateľov dopravnej nehodovosti v jednotlivých okresoch Trnavského kraja za I. polrok roku 2014:

 

základné ukazovatele dopravných nehôd 

Okres

TT kraj

Trnava

D. Streda

Galanta

Hlohovec

Piešťany

Senica

Skalica

počet nehôd

599

176

95

113

53

57

59

46

+/-

+26

+11

-8

+9

+12

-15

+10

+7

počet DN so zranením

273

75

54

42

28

24

29

21

+/-

+28

+3

-6

0

+11

-1

+12

+9

Usmrtení

18

2

5

1

1

4

4

1

+/-

+4

-2

0

-2

+1

+3

+3

+1

ťažko zr.

48

8

12

12

3

4

3

6

+/-

-8

+5

-11

-1

-2

0

-2

+3

ľahko zr.

316

96

50

36

31

54

29

20

+/-

+31

+9

-11

-8

+17

+26

-7

+5

Alkohol –vodič

69

19

13

14

6

4

8

5

+/-

+3

+7

-1

-1

-1

-2

+2

-1

V júni sa zvýšil počet nehôd s cyklistami a alkoholom

Polícia bola v júni privolaná k 126 dopravným nehodám. Najviac sme ich zaevidovali v okrese Trnava – 35, v okrese Galanta 24 nehôd, 18 dopravných nehôd v okrese Dunajská Streda, 16 dopravných nehôd v okrese Piešťany,  14 dopravných nehôd v okrese Senica, 12 dopravných nehôd v okrese Hlohovec a 7 dopravných nehôd v okrese Skalica. Najvýraznejší nárast bol zaznamenaný  v okresoch Senica (+7) a Hlohovec (+5).

Pri dopravných nehodách bolo usmrtených 6 (+3) osôb a to  najmä v okrese Piešťany 4 (+4), ťažko sa zranilo 10 osôb a 82 ľahko. Negatívne hodnotíme nárast nehôd s alkoholom, ktorý oproti minulému roku vzrástol o 6 prípadov a to najmä v okrese Dunajská Streda a Senica. Najviac nehôd s alkoholom namerali policajti vodičom v okrese Galanta, Trnava, Dunajská Streda a Senica.

Najviac nehôd, až 83 % zavinili vodiči motorových vozidiel, chodci zavinili 2 nehody a cyklisti 17. Počet zavinených nehôd cyklistami vzrástol oproti júnu 2013 o 15 prípadov. Opatrnejšie by vodiči mali jazdiť najmä v obci na miestnych a účelových komunikáciách. Najrizikovejší deň v júni bol pondelok v čase od 12.00 h do 20.00 h.

 

základné ukazovatele dopravných nehôd 

Okres

TT kraj

Trnava

D. Streda

Galanta

Hlohovec

Piešťany

Senica

Skalica

počet nehôd

126

35

18

24

12

16

14

7

+/-

+8

-2

-1

+1

+5

-5

+7

+3

počet DN so zranením

57

12

13

10

4

9

7

2

+/-

+4

-6

+2

-1

+2

+2

+5

0

Usmrtení

6

1

1

0

0

4

0

0

+/-

+3

0

0

-1

0

+4

0

0

ťažko zr.

10

1

1

3

0

4

1

0

+/-

-1

0

-3

-3

0

+4

+1

0

ľahko zr.

82

13

12

9

4

34

8

2

+/-

+29

-9

+3

+1

+2

+27

+6

-1

Alkohol –vodič

15

3

3

4

1

1

3

0

+/-

+6

0

+2

+1

0

+1

+2

0

Share This Article