Papierové kolky od januára 2015 končia. Nepoužité kolky možno vrátiť bezplatne na všetkých poštách

 

Papierové kolkové známky, ktoré nahradí nový platobný systém e-kolok, prestala Slovenská pošta (SP) predávať 30. novembra tohto roka. Občania nimi môžu platiť ešte do konca roka. Ako dnes upozornila hovorkyňa spoločnosti Stanislava Pondelová, ak im aj po 31. decembri ostanú, môžu ich bez poplatku vrátiť do 30. novembra 2015 na všetkých pobočkách pošty.

Po vyplnení žiadosti pošta vyplatí občanom sumu za staré kolky najneskôr do 30 dní od overenia ich pravosti. „Tieto procesy sa SP snaží maximálne urýchľovať tak, aby občanom vyplatila peniaze v najkratšom možnom čase, zvyčajne je to do niekoľkých dní,“ uviedla Pondelová.

Klasické papierové kolky nahrádza nový moderný platobný systém e-kolok, ktorého súčasťou je dnes už viac ako 170 samoobslužných terminálov, tzv. kioskov, umiestnených na úradoch. „Prostredníctvom kioskov môžu občania uhrádzať poplatky na všetkých krajských dopravných inšpektorátoch a oddeleniach dokladov, ako aj na katastrálnych úradoch v krajských mestách,“ priblížila hovorkyňa s tým, že do konca roka bude v prevádzke 330 kioskov a na menších úradoch budú inštalované softvérové pokladnice.

Pondelová zároveň informovala, že v rámci nového systému môžu občania od novembra využívať aj možnosť platenia poplatkov formou potvrdenia pre evidenciu poplatku. Tie si vedia zakúpiť na vybraných poštách vo ôsmich nominálnych hodnotách, nemožno ich však kombinovať s papierovými kolkami. „Súdny a správny poplatok bude možné uhradiť aj tzv. platobným predpisom na úhradu poplatku, ktorý občanovi vytvorí pracovník priamo na úrade. Od budúceho roka prinesieme možnosť úhrady poplatkov prostredníctvom mobilnej aplikácie,“ avizovala.

E-kolok má zvýšiť komfort občanov a firiem pri platení správnych a súdnych poplatkov, zjednodušiť a sprehľadniť služby poskytované štátom, znížiť prevádzkové náklady a eliminovať možnosti podvodov pri správe poplatkov. Ide o masívny projekt, ktorý pokrýva pripojenie viac ako 1000 úradov s objemom minimálne 20 miliónov transakcií ročne na 4000 obslužných miestach a priamo sa dotýka približne 10.000 zamestnancov úradov a súdov. Ku koncu novembra občania zrealizovali viac ako 113.200 úhrad v sume vyše 4 milióny eur.

Zdroj: TASR
Ilustr. foto: TASR

Share This Article